Skoči na vsebino

NOVICA

Minister Peršak prvi dan vladnega obiska obiskal Delavski dom Trbovlje

Minister za kulturo Anton Peršak je v Zasavju obiskal Delavski dom Trbovlje (DDT) s poudarkom na program Trbovlje Novomedijsko mesto (TNM), kjer se je srečal z direktorjem Zoranom Pozničem. Novomedijsko mesto je prodoren in raznovrsten projekt, ki je odgovor na  potrebe v občini Trbovlje in zasavski regiji, da se po zaprtju rudnika in velikih tovarn poišče nove perspektive družbenega in gospodarskega razvoja. TNM se navezuje na tradicijo tehniške inteligence v Občini Trbovlje in regiji, ki se je vključevala v bogato kulturno življenje lokalne skupnosti.

Projekt DDT/TNM povezuje kulturo z najnovejšimi dosežki visoke tehnologije in znanosti ter se navezuje na gospodarstvo, s tem da sodeluje pri razvoju inovacij in izdelavi novih produktov. Znotraj gospodarstva se še posebej navezuje na kreativne industrije in novo gospodarstvo, znotraj katerih se generira največ izdelkov in delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Dejavnosti DDT/TNM so tudi že mednarodno odmevne z uspešnim mednarodnim festivalom in koordiniranjem Srednjeevropskega centra novomedijske umetnosti v nastajanju. Ambicija projekta je, da bi vzpostavitev centra v mesto pritegnila mlade, kreativne sile, ki bodo delovale kot spodbuda za domače ustvarjalce in inovatorje, s tem pa ustvarjale priložnosti za zagon kreativnih sil v regiji ter njihovo povezovanje z gospodarstvom.

Poleg razvojne paradigme DDT/TNM soustvarja tudi izobraževalne vsebine, tako formalne kot neformalne. Nov srednješolski program novomedijski tehnik dijake seznanja z novomedijsko paradgimo in jim posreduje praktične izkušnje z novimi mediji, ki pomenijo njihovo prednost pri načrtovanju in razvoju poklicne poti, pomembno se jim tudi poveča možnost za zaposlitev.

Po seznanitvi z načrti in predstavitvi ključnih sodelavcev projekta si je minister Peršak ogledal še Virtualni muzej rudarstva. Gre za primer dobre prakse, kako lahko tehnologija prihodnosti pomaga lokalni skupnosti ohranjati spomin na dogodke in dejavnosti iz preteklosti, ki so pomembno sooblikovali identiteto kraja in so še danes lahko vir navdiha in vrednot za uspešen razvoj lokalne skupnosti.

Hkrati je takšen modern in atraktiven prikaz preteklosti občine in regije pomemben nov, inovativen turistični produkt za obiskovalce izven občine, regije ali države. S tem se krepi prepoznavnost regije na trgu turističnih storitev in povečuje število turističnih obiskov občine in regije, kar ima pozitiven učinek na širok spekter dejavnosti.