Skoči na vsebino

NOVICA

Minister Peršak na zasedanju Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport v Bruslju

V Bruslju je danes potekalo zasedanja Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, ki se ga je udeležil tudi slovenski minister za kulturo Anton Peršak. Ministri so na zasedanju med drugim sprejeli sklepe Sveta o spodbujanju dostopnosti do kulture z digitalnimi pripomočki s poudarkom na razvoju občinstva ter opravili orientacijsko razpravo o vlogi kulture pri ustvarjanju povezanih družb v Evropi.

Minister Peršak je v razpravi povedal, da sta kultura in jezikovna raznolikost EU gotovo njeno največje bogastvo, saj predstavljata osnovno vezivo EU. Da je ravno kultura tista, ki ima najpomembnejšo vlogo pri oblikovanju občutka pripadnosti skupnosti, po besedah ministra Peršaka potrjuje tudi raziskava Eurobarometra, ki je bila izvedena letos spomladi, kjer je največ vprašanih na prvo mesto postavilo ravno kulturo, medtem ko je v enaki raziskavi pred desetimi leti največ vprašanih na prvo mesto postavilo gospodarstvo.

»Skupne kulturne pobude na ravni EU lahko seveda prispevajo k bolj povezanim družbam v Evropi ter krepijo občutek pripadnosti Uniji. Zato je Slovenija tudi ves čas aktivno podpirala razglasitev leta 2018 za Evropsko leto kulturne dediščine, ki ga bomo naslednje leto slavili tako na ravni EU kot tudi na nacionalnih in lokalnih ravneh. Slovenija podpira tudi nadaljevanje dobrega dela, ki je v zvezi z medkulturnim dialogom in integracijo že bilo opravljeno v okviru Delovnega načrta za področje kulture (2015-2018),« je še poudaril minister. V nadaljevanju je povedal, da lahko kulturne organizacije pomembno prispevajo k oblikovanju bolj povezane družbe. S programi, ki ponujajo kakovostno vsebino, ki nagovarja obstoječe občinstvo in je usmerjena k iskanju novih občinstev, tudi med ranljivimi skupinami (vključno z migranti), lahko nedvomno spodbujajo družbeno vključevanje. »Kljub temu, da so nedvomno zelo pomembni številni pozitivni učinki kulture na druga področja, pa bi rad poudaril, da je kultura v prvi vrsti vrednota sama po sebi. Če si bomo na nacionalnih in lokalnih ravneh, kot tudi na EU ravni še naprej prizadevali, da bomo našim kulturnim organizacijam zagotavljali dobre pogoje za delovanje, se bodo krepili tudi pozitivni učinki na druga področja,« je še izpostavil minister.

Minister Peršak je v zvezi z delom skupine prijateljev predsedstva za strateški pristop EU h kulturi v zunanjih odnosih predstavil glavne poudarke javnega posveta s kulturnim sektorjem »Nove perspektive kulturnih povezav«, ki ga je Ministrstvo za kulturo organiziralo skupaj z zavodom Motovila in ob sodelovanju Ministrstva za zunanje zadeve 19. 10. 2017 v Ljubljani. Glavni poudarki razprave so bili, da je potrebno za spodbujanje mednarodnih kulturnih odnosov nameniti več sredstev (tako na EU kot na nacionalni ravni), da je potrebno zagotoviti večjo podporo mobilnosti (tudi v fazi priprave mednarodnih projektov), da je potrebno odpraviti ovire za mobilnost ter da je potrebno biti pazljiv pri pristopu, ki ne sme biti evropocentričen, temveč partnerski.

Minister je pozdravil tudi pobudo Evropske komisije za odstranjevanje ovir pri mobilnosti umetnikov iz EU, ki želijo gostovati v ZDA in se soočajo z dolgotrajnimi, dragimi in nepredvidljivimi vizumskimi postopki. Pojasnil je, da je Slovenija na to vprašanje že doslej redno opozarjala na delovni in ministrski ravni ter spodbujala iskanje rešitev.

V zvezi s trenutnim stanjem dosjeja revizije Direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah, o katerem tečejo pogajanja z Evropskim parlamentom, se je minister Peršak zavzel za učinkovito in premišljeno ter dovolj hitro nadaljevanje pogajanj o končni vsebini direktive. Pojasnil je, da je za Slovenijo ključno, da se z novo direktivo naredi korak naprej in da se ob vsem spoštovanju specifik doseže enakovredno obravnavo tako linearnih kot nelinearnih storitev in spleta, in to na vseh področjih: pri programski odgovornosti, oglaševanju in seveda pri zaščiti uporabnikov, mladoletnih oseb, zlasti kadar gre za spodbujanje k nasilju in sovraštvu. Po prepričanju ministra Peršaka morajo enakovredni pogoji veljati za vse enako. V čezmejni, spletni distribuciji vsebin je namreč pomembno, da se prepreči zloraba posameznih trgov, tako zaradi prekomernega vplivanja na trg, kot tudi predvsem zaradi varovanja in spodbujanja kulturne raznolikosti in razvoja lastne industrije. V zaključku nagovora je pozval h konsenzu predvsem na področjih promocije evropskih del, komercialne komunikacije in vplivnih trgov.