Skoči na vsebino

NOVICA

V avli ministrstva na ogled predlogi za novo celostno grafično podobo Prešernovega sklada

V avli Ministrstva za kulturo bodo do 20. novembra 2017 na ogled predlogi, ki so prispeli na  Javni anonimni natečaj za oblikovanje celostne grafične podobe Prešernovega sklada.

Na javni natečaj je prispelo 33 predlogov, od katerih jih je 31 ustrezalo zahtevam natečajne dokumentacije. Strokovna je na podlagi strokovnih kriterijev: vsebinska ustreznost predloga z razpisano temo; enostavna prepoznavnost; nezamenljivost; izvirnost in sodobnost; likovna čistost; ter medsebojna povezanost elementov CGP izbrala rešitev, ki je najbolj ustrezala razpisanim strokovnim merilom.

Žirija je odločila, da prvo nagrado prejme predlog oblikovalke Vesne Vidmar iz Iga pri Ljubljani. Drugo nagrado je prejel Radovan Jenko, tretjo Katarina Klemen, oba iz Ljubljane. Podeljene so bile tudi štiri enakovredne četrte nagrade, ki jih prejmejo oblikovalci: Nenad Cizl iz Maribora, Tomato Košir iz Kranja, Robert Žvokelj iz Ljubljane ter skupina oblikovalcev Peter Bulovec, Maj Juvanec, Damijan Gašparič in Uroš Jereb.

Utemeljitev prvonagrajenega predloga:
Naročnik je želel prejeti najboljšo oblikovalsko rešitev, ki bo ustrezala vsebini natečaja, podala najboljši predlog v skladu s predmetom natečaja, sodobnim časom in aktualnim izrazom sodobne oblikovalske stroke.

Predlog celostne grafične podobe temelji na troedinosti likovnih elemenov: slikovni podobi Prešernovega portreta, karakterističnemu napisu »Prešernov sklad« in Prešernovem podpisu. Slikovni znak je avtoričina lastna interpretacija Prešernove podobe in daje vtis nekakšne sestavljanke njegovih podob. Prešerna so upodobili različni avtorji, noben v času njegovega življenja, nekateri po pripovedovanju sorodnikov in znancev, nekateri kasneje na podlagi teh pričevanj in lastne umetniške interpretacije s pomočjo prebiranja pisem ter drugih pisnih virov ali poosebljenega občutenja poetovega lika skozi njegova dela, kar so udejanili v lastni sliki ali risbi. Prešernova podoba natečajnega predloga je prepoznavna. V predlogu se odražajo sledi nekaterih Prešernovih podob znanih slovenskih slikarjev, vendar ustvarjeni na lasten avtorski način, ki nam daje odgovor na naša pričakovanja, kakšen je Prešeren v naši zavesti po dejanjih, duši, pojavi, obrazu, pogledu in tudi legi ali poziciji glave. Predlog temelji na podobi Prešerna, s katerim se soočimo »v duhu in telesu« iz oči v oči, iz obraza v obraz. To je žirija prepoznala kot kakovost, saj so podobe, ki so temeljile na profilu, čeprav profesionalno dodelane, osiromašile občutje »pristnejšega stika«.

Podoba Prešerna temelji na tipografskih izpisih besed, ki so povezane s kulturo, skladom, poezijo in umetnostjo nasploh, ter različno obarvanih, s čimer tvorijo svežo, živahno in sodobno celoto, povezano s poetovo dejavnostjo. Na ta način so lepo in kakovostno povezane naše predstave o Prešernu, njegovem delu in našim sedanjim sodobnim časom. Tipografska izpeljava karakterističnega črkovnega napisa ali logotipa temelji na posodobljeni obliki tipografije Didot iz poznega 18. in začetka 19. stoletja, kar se sklada z umetnikovim časom, današnja posodobitev pa jo povezuje v sodoben čas. Dodan je Prešernov podpis, ki s svojo kaligrafsko kakovostjo in individualnostjo poudarja poetovo »roko« in intelekt.

Likovni temelj je temeljito izpeljan v posameznih elementih, kjer sodobno rešuje zastavljeno nalogo, daje celotnemu projektu svežino in ga v novi ter sodobni govorici postavlja na končno sodobno in izredno kakovostno raven.

Prispeli predlogi bodo na ogled vsak dan med 8. in 18. uro.      

 

Vljudno vabljeni!