Skoči na vsebino

NOVICA

Podpisan dogovor o sodelovanju med Knjižnico slepih in slabovidnih Minke Skaberne, Združenjem slovenskih splošnih knjižnic ter Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto

V sredo, 8. novembra je bil v prostorih Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne podpisan dogovor o sodelovanju med Knjižnico slepih in slabovidnih Minke Skaberne, Združenjem slovenskih splošnih knjižnic ter Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto.


Podpis dogovora predstavlja nov pomemben mejnik pri delovanju knjižnice, katere temeljno poslanstvo je izvajanje osnovne knjižnične dejavnosti za slepe, slabovidne ter ljudi z drugimi motnjami branja, ki jo prepleta s koraki, ki bodo postopno pripeljali do boljših povezav s splošnimi knjižnicami ter do postopnega razvoja in koordinacije knjižnične dejavnosti, namenjene slepim in slabovidnim po vsej Sloveniji.
 
Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne skladno z določbami Uredbe o koncesiji za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe v posebnih prilagojenih tehnikah za slepe in slabovidne in na podlagi koncesijske pogodbe poleg dejavnosti, ki jih izvaja kot društvena knjižnica Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, na podlagi koncesije izvaja različne aktivnosti in storitve za izboljšanje pogojev za zagotavljanje dostopa do publikacij za slepe in slabovidne. Knjižnica na podlagi koncesije izvaja knjižnično dejavnost v tehnikah, prilagojenih za slepe in slabovidne, ki je namenjena splošni vzgoji, izobraževanju, kulturi in razvedrilu različnih starostnih skupin uporabnikov, in jo knjižnica izvaja za in v sodelovanju z mrežo splošnih knjižnic v Republiki Sloveniji.

V knjižnici potekajo tudi različni kulturni in izobraževalni dogodki, namenjeni približevanju slepote in slabovidnosti splošni javnosti. Knjižnica bo v letu 2018 praznovala 100-letnico svojega delovanja in v počastitev tega visokega jubileja bodo prihodnje leto tudi v sodelovanju s splošnimi knjižnicami organizirali in izvajali različne prireditve in aktivnosti.