Skoči na vsebino

NOVICA

Na simpoziju razpravljali o položaju slovenskega jezika v sodobni družbi

Včeraj je na Pleteršnikovi domačiji v Pišecah potekal simpozij z naslovom Jezikovna politika Republike Slovenije, kjer so  jezikoslovci razpravljali o položaju slovenskega jezika v sodobni družbi. Simpozij je predstavljal eno od sklepnih dejanj raziskave Jezikovna politika RS in potrebe uporabnikov, ki jo je financiralo Ministrstvo za kulturo v partnerstvu z Javno agencijo Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost. Raziskava, ki se bo zaključila konec leta, predstavlja prvi korak v dolgotrajnem postopku priprave in sprejemanja novega nacionalnega programa za jezikovno politiko, ki bo nastal v dialogu in konsenzu z različnimi relevantnimi deležniki. Raziskava odstira vidike sporazumevalnih praks, stališč govorcev in govork, njihove jezikovne zmožnosti, opremljenosti slovenščine ter jezikovnotehnoloških vprašanj, pri čemer bodo izpostavljeni tudi pravni vidiki sodobne jezikovne situacije.