Skoči na vsebino

NOVICA

Državna sekretarka v Postojni na pot pospremila nov bibliobus

Državna sekretarka Damjana Pečnik se je danes v Postojni udeležila prevzema novega bibliobusa Knjižnice Bena Zupančiča Postojna. V nagovoru zbranim je uvodoma izpostavila pomen splošnih knjižnic: »Splošne knjižnice so lokalna vrata do znanja in pomemben simbol povezovanja. Knjižničarji nenehno iščejo nove poti, da bi bogastvo, ki ga hranijo v knjižnicah, lahko ponudili vsem, ki ga potrebujejo. In prav potujoča knjižnica je način, ki jih povezuje tudi s tistimi, ki živijo v težje dostopnih, redkeje poseljenih, bolj oddaljenih krajih, kjer ni javnega prevoza ali pa je ta zgolj občasen.«

Potujoče knjižnice imajo v slovenskem knjižničnem sistemu večkratni pomen: dobesedno pripeljejo znanje in dobre zgodbe na dom, s čimer izenačujejo dostopnost knjige in informacij tudi ranljivim skupinam prebivalcev, imajo socialno in družabno vlogo, so pomemben promotor knjižnične dejavnosti in  knjižničarskega poklica ter z obiski rojakov v zamejstvu tudi  pomemben dejavnik povezovanja Slovencev v enotni kulturni prostor.

V nadaljevanju nagovora je poudarila, da se v Sloveniji lahko pohvalimo z odlično delujočo knjižnično mrežo prav povsod po državi. »Besedici »povsod« dajejo bibliobusi še prav poseben dodaten pomen, saj res pridejo praktično povsod, kjer so ljudje in kjer so in smo bralke in bralci. Potujoča enota knjižnice Bena Zupančiča, ki deluje že od leta 1979, ima kar 62 postajališč,« je pojasnila državna sekretarka in zaključila, da bibliobus že dolgo ni več samo "samohodni zaboj s tovorom knjig", temveč je tako kot druge sodobne knjižnice, prijazen prostor druženja in srečevanja z našimi najboljšimi prijateljicami knjigami.

Ministrstvo za kulturo že tradicionalno sofinancira nakupe novih bibliobusov. V zadnjem desetletju so nove bibliobuse dobile knjižnice v Ljubljani, Ajdovščini in v Kamniku-Domžalah, kjer eno vozilo služi obema knjižnicama. V letu 2014 je Ministrstvo za kulturo sofinanciralo obnovo bibliobusa Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota, v letu 2015 so novo vozilo za potujočo knjižnico dobili v Mariborski knjižnici, lansko leto pa v Novem mestu.