Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrstvo za kulturo objavilo javni razpis za delovno mesto umetniškega direktorja Festivala Borštnikovo srečanje

Ministrstvo za kulturo je danes na svoji spletni strani objavilo javni razpis za delovno mestopomočnika direktorja za področje Borštnikovega srečanja v Slovenskem narodnem gledališču Maribor.

Izbrani kandidat mora poleg izpolnjevanja splošnih pogojev imeti ustrezno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj. Izkazovati mora poznavanje področja gledališke dejavnosti v nacionalnem in mednarodnem prostoru, strokovno poznavanje festivalske dejavnosti na področju uprizoritvene umetnosti v nacionalnem in mednarodnem prostoru, poznavanje umetniške in poslovne problematike festivala Borštnikovo srečanje ter poslovanje SNG Maribor. Poleg znanja slovenskega jezika na visoki ravni se od kandidatov zahteva tudi znanje najmanj enega tujega jezika na višji ravni in znanje najmanj enega tujega jezika na osnovni ravni ter sposobnost za organiziranje in vodenje. Kandidati morajo prijavi predložiti tudi koncept dela za mandatno obdobje petih let.

 

Kandidati lahko svoje prijave pošljejo do 18. avgusta 2017 na naslov Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana ali na elektronski naslov ministrstva gp.mk(at)gov.si.


V. d. umetniške direktorice Festivala Borštnikovo srečanje Ksenija Tepina, ki jo je minister za kulturo Anton Peršak imenoval 16. junija 2017 z namenom nemotene in kakovostne izvedbe letošnjega festivala, bo funkcijo opravljala do imenovanja novega umetniškega direktorja Festivala Borštnikovo srečanje oziroma najdlje do konca letošnjega leta.