Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrstvo za kulturo gostilo srbsko delegacijo na študijskem obisku

Ljubljana, 18. julij 2017 - Ministrstvo za kulturo je gostilo delegacijo srbskega ministrstva za finance, ki je v Slovenijo prispela na študijski obisk oz. seznanitev s postopki evropske kohezijske politike.

 

Namen njihovega obiska je seznanitev z institucionalnim modelom, ki je Sloveniji pomagal uspešno koristiti sredstva iz instrumentov za predpristopno pomoč ter prenos znanja glede nalog posredniškega organa, zadolženega za implementacijo kohezijskih sredstev. Tako so jim predstavniki Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko predstavili, kako poteka kontrolni sistem v kohezijski politiki, medtem ko so jih predstavniki Ministrstva za finance seznanili z sistemom potrjevanja izdatkov.

 

Srbska delegacija se je osredotočila predvsem na črpanje evropskih sredstev s področja kulture, zato so jim predstavniki Ministrstva za kulturo najprej predstavili, kako uspešno Slovenija koristi sredstva evropske kohezijske politike na področju kulture. Po tem pa sta jim bili predstavljeni tudi dve dobri praksi s področja črpanja EU sredstev na področju kulture, in sicer jim je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti predstavil projekt "Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru praktičnega usposabljanja s kakovostnim mentorstvom", Javna agencija RS za knjigo pa projekt "Vključujemo in aktiviramo!" V okviru svojega obiska so predstavniki srbske delegacije obiskali tudi Narodno galerijo, ki je bila prav tako obnovljena z evropskimi kohezijskimi sredstvi.

 

Ministrstvo za kulturo financira svoje projekte s sredstvi kohezijske politike že od samega začetka izvajanja evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji, in sicer od leta 2004. Najprej smo sredstva vlagali v obnovo in revitalizacijo kulturnih spomenikov v lasti države, od leta 2007 se je obnova le-teh razširila še na javno kulturno infrastrukturo v lasti države in občin. Leta 2007 smo začeli tudi z izvajanjem mehkih projektov socialnega vključevanja ranljivih skupin na področju kulture, projektov, ki so financirani s sredstvi Evropskega socialnega sklada. V tretjem, aktualnem programskem obdobju pa poleg že obstoječih praks širimo financiranje na področje digitalizacije, projektov v povezavi med umetnostjo, znanostjo in kulturo, energetske sanacije stavb itn. V drugem programskem obdobju smo uspešno počrpali več kot 83 milijonov evrov sredstev, v sedanjem obdobju imamo zaenkrat na razpolago 60 milijonov evrov.