Skoči na vsebino

NOVICA

Objavljen javni anonimni natečaj za oblikovanje celostne grafične podobe Prešernovega sklada

Ministrstvo za kulturo je danes na svoji spletni strani objavilo javni anonimni natečaj za oblikovanje celostne grafične podobe Prešernovega sklada.

 

Predmet natečaja je oblikovanje idejnega projekta celostne grafične podobe Prešernovega sklada, ki obsega osnovne vizualne razpoznavne elemente (znak, logotip), izbiro razpoznavne črkovne vrste, določitev razpoznavnih barv, rešitev medsebojnih odnosov vizualnih konstant in rešitve komunikacijskih elementov.

Natečajno gradivo je objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo.    

Dodatna vprašanja glede natečaja lahko ponudniki pošljejo na naslov meta.comino(at)gov.si, najkasneje do petka, 1. septembra 2017. Odgovori na vprašanja bodo podani najkasneje v roku petih delovnih dni in objavljeni na isti spletni strani Ministrstva za kulturo kot sam razpis.

Kot pravočasno oddane ponudbe se bodo štele vse, ki bodo prispele na sedež naročnika (Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana) najkasneje do petka, 15. septembra 2017 do 12. ure.