Skoči na vsebino

NOVICA

Napoved dogodkov ministra in državne sekretarke ministrstva za kulturo v obdobju od 22. do 28. maja 2017

Ponedeljek, 22. maj 2017
Minister za kulturo se bo ob 12. uri v Cankarjevem domu udeležil podelitve nagrad Zlata bralka, zlati bralec 2017, ki jih podeljuje Društvo Bralna značka Slovenije učencem, ki so vsa leta sodelovali pri bralni znački.

Torek, 23. maj 2017
Minister za kulturo se bo udeležil Sveta Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, ki bo potekal 22. in 23. maja v Bruslju. Ministri, pristojni za kulturo in avdiovizualne zadeve, bodo zasedali 23. maja dopoldan, in sicer bodo obravnavali sprejetje splošnega pristopa (to je stališče Sveta) do predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/13/EU o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev glede na spreminjajoče se tržne razmere in sprejetje predloga sklepov Sveta o strateškem pristopu EU k mednarodnim kulturnim povezavam.

Sreda, 24. maj 2017
Minister za kulturo se bo ob 19. uri na Ljubljanskem gradu udeležil odprtja razstave Plečnik nad mestom.

Državna sekretarka se bo ob 9. uri v Parku vojaške zgodovine udeležila strokovnega posveta o gradiščih v zahodni Sloveniji.

Četrtek, 25. maj 2017
Minister za kulturo in državna sekretarka se bosta ob 18. uri v Slovenskem etnografskem muzeju udeležila odprtja razstave Afganistan - slovenski pogled.

Minister za kulturo se bo ob 20. uri v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje udeležil odprtja 25. bienala industrijskega oblikovanja.

Petek, 26. maj 2017
Državna sekretarka se bo ob 9.30 v Mariboru udeležila 1. nacionalnega posveta o teoriji in praksi muzejske pedagogike "Šola in muzeji", kjer bo imela tudi uvodni nagovor.

Sobota, 27. maj 2017
Državna sekretarka se bo ob 19.30 v Cankarjevem domu udeležila letne plesne predstave Akademske folklorne skupine France Marolt.