Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Evropska strategija kulturne dediščine za 21. stoletje

Odbor ministrov Sveta Evrope je na 1278. zasedanju namestnikov ministrov 22. februarja 2017  sprejel  Priporočilo CM/Rec(2017)1 Odbora ministrov za države članice o Evropski strategiji kulturne dediščine za 21. stoletje.


Strategija je bila širši javnosti predstavljena 6. in 7. aprila 2017 na Cipru.


Evropska strategija kulturne dediščine za 21. stoletje (»Strategija 21«) izpostavlja novo vlogo kulturne dediščine v Evropi in daje smernice za spodbujanje dobrega in na sodelovanju vseh temelječega upravljanja dediščine, pri čemer upravljanje obsega prepoznavanje, vrednotenje in upravljanje v ožjem pomenu. Razširja inovativne pristope, ki prispevajo k izboljšanju okolja in kakovosti življenja evropskih državljanov. Postavlja izzive, priporoča ukrepe in poudarja  primere dobrih praks, ki jih naj upoštevajo vsi deležniki - vlade, lokalne skupnosti, civilna družba, gospodarstvo in strokovnjaki. Strategija 21 temelji na načelih in določbah konvencij Sveta Evrope na področju dediščine, zlasti Konvenciji o vrednosti kulturne dediščine za družbo (Faro), jih podpira ter nadgrajuje. Hkrati upošteva delo, ki sta ga na področju dediščine opravila Unesco in Evropska unija, ter razprave v mednarodnih nevladnih organizacijah in omrežjih s področja dediščine, ki so sodelovali pri nastanku Strategije 21.


Sprejetje priporočila Sveta Evrope o Evropski strategiji kulturne dediščine za 21. stoletje sovpada s pobudo Evropske unije za razglasitev leta 2018 za Evropsko leto kulturne dediščine in tako krepi sinergije med izvajanjem obeh pobud ter delovanjem obeh institucij.


Ministrstvo za kulturo načela Strategije 21 že upošteva pri pripravi slovenske strategije varstva kulturne dediščine. Spodbujanje dobrega upravljanja dediščine presega okvire dediščinskega sektorja, zato Ministrstvo za kulturo vabi tudi druge vladne in nevladne deležnike, da Strategijo 21 upoštevajo pri pripravi svojih strategij in akcijskih načrtov.


Glede na številne deležnike, ki jih Strategija 21 vključuje, je Ministrstvo za  kulturo Strategijo 21 prevedlo v slovenski jezik. Tako želi prispevati k čim širšem upoštevanju strategije in prenosu njenih načel v prakso.


Besedilo Strategije 21 v slovenskem jeziku


Povezava na spletno stran Sveta Evrope in izvorno besedilo Strategije 21: https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21