Skoči na vsebino

NOVICA

Objavljen spomeniško-varstveni projektni razpis

Objavljen je Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2017–2018 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo.

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine: sofinanciranje izvedbe gradbeno-obrtniških posegov za ohranjanje kulturnovarstvenih sestavin razglašenih kulturnih spomenikov in sofinanciranje izvedbe restavratorskih posegov po Katalogu ZVKDS Restavratorski center, poglavje Restavratorstvo na razglašenih kulturnih spomenikih, ki so ustrezno gradbeno sanirani.

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov v letih 2017 in 2018 po tem razpisu, je skupaj 1.400.000,00 evrov. 

Rok za oddajo vlog je 23. 1. 2017.

Prijava na razpis je omogočena preko aplikacije EJR na povezavi: ejr.ekultura.gov.si/ejr-web/.