Skoči na vsebino

NOVICA

Zaključni javni posvet o javnem interesu na področju medijev, Ljubljana, 12. april, od 11. do 17. ure

Medijska krajina se je v zadnjih desetih letih po vsem svetu spremenila bolj kot prej v stoletju ali celo dveh. Vedno več medijskih družb je v poslovnih težavah, zmanjšuje se število delovnih mest za novinarje in v zvezi s tem se odpira vrsta vprašanj o delovanju demokracije, ki je življenjsko odvisna od dobro informiranih državljanov.

Vsi ti procesi potekajo tudi v Sloveniji. Naša država je zaradi relativno majhnega števila uporabnikov slovenskega jezika še ranljivejša. Poskusi prejšnjih vlad, da bi se z novo medijsko zakonodajo prilagodili spremenjenim razmeram, niso bili uspešni.

Delovanje medijev je usodno pomembno za dejavno soudeležbo v življenju skupnosti, dostojne delovne razmere novinarjev pa nujen pogoj za delovanje medijev.

Na sklepni javni razpravi v Veliki sejni sobi na Ministrstvu za kulturo na Maistrovi 10 bodo najprej predstavljene vsebine enajstih javnih razprav, ki so od decembra lani do začetka aprila potekale po vsej Sloveniji, nato pa bomo predstavili še povsem sveže rezultate javnomnenjske raziskave o tem, kako medije v Sloveniji dojemajo njihovi uporabniki.

Razgrnitvi izhodišč bosta sledili dve odprti okrogli mizi, prva o javnem interesu na področju medijev in druga o spodbudah za družbeno odgovorno lastništvo medijev. Obe bo vodila dr. Sandra Bašić Hrvatin, ki je moderirala tudi vse javne razprave po Sloveniji. Okrogli mizi bodo s kratkimi uvodnimi tezami odprli medijski strokovnjaki oziroma praktiki, v nadaljevanju pa pričakujemo obširno in celovito razpravo o prihodnosti medijev in njihovi zakonski ureditvi v Sloveniji.

Na javni razpravi bodo poleg ministrice za kulturo mag. Julijane Bizjak Mlakar prisotni tudi člani strokovne skupine za pripravo medijske strategije: predsednica Barbara Verdnik, dr. Sandra Bašić Hrvatin, Darja Groznik in dr. Jure Stojan.

Podrobnejši program posveta