Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica za kulturo na Svetu EU za izobraževanje, mladino, kulturo in šport v Bruslju

Ministrica za kulturo mag. Julijana Bizjak Mlakar se bo udeležila zasedanja Sveta EU za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, ki bo za področji kulture in avdiovizualnih zadev potekal 24. novembra v Bruslju.

Ministri bodo na Svetu predvidoma brez razprave sprejeli Osnutek sklepov Sveta o kulturi v zunanjih odnosih EU s poudarkom na razvojnem sodelovanju. Sledilo bo sprejetje Osnutka sklepov Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o dopolnitvi delovnega načrta za področje kulture (2015–2018) pri prioriteti medkulturni dialog. Zaradi aktualnosti tematike (begunske krize) bo ministrom omogočena kratka razprava ob sprejemanju dopolnjenega Delovnega načrta za kulturo. Osrednja orientacijska razprava zasedanja pa bo posvečena skupnemu ukrepanju proti uničevanju in nedovoljeni trgovini s kulturno dediščino na konfliktnih območjih. Ministrica za kulturo mag. Julijana Bizjak Mlakar bo sodelovala v razpravi pri obeh točkah.

Vsebine s področja avdiovizualnih zadev bodo tokrat vključene le v točko razno - Postopek REFIT v avdiovizualnem sektorju in druge relevantne pobude strategije za enotni digitalni trg, v kateri bo Komisija predstavila dejavnosti, ki potekajo v okviru postopka REFIT, ki bo ocenil potrebo po spremembi Direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah.        

Ob zaključku formalnega dela zasedanja bodo predstavljene prioritete prihodnjega nizozemskega predsedstva.