Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica za kulturo na obisku v Plečnikovi hiši

Ministrica za kulturo mag. Julijana Bizjak Mlakar si je skupaj s podžupanom Mestne občine Ljubljana Janezom Koželjem, direktorjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Jernejem Hudolinom in direktorjem Muzeja in galerij mesta Ljubljane Blažem Peršinom ogledala potek obnovitvenih del na Plečnikovi hiši v Trnovem.

 

Mestna občina Ljubljana (MOL) je z operacijo Plečnikova hiša namreč uspešno kandidirala na Javnem razpisu za sofinanciranje operacij prenove in obnove, celostne revitalizacije in modernizacije kulturnih spomenikov v lasti občin iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 razvojne prioritete 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2 »Mreženje kulturnih potencialov«, po katerem so ji bila s pogodbo o sofinanciranju dodeljena nepovratna sredstva v skupni višini do 1.318.557,73 EUR, od tega 85 odstotkov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESSR) in 15 odstotkov iz državnega proračuna Republike Slovenije. Celotna vrednost operacije je ocenjena na 2.264.620,42 EUR, od česar naj bi Mestna občina Ljubljana prispevala 946.062,69 EUR.

 

Z izvedbo operacije bo Mestna občina Ljubljana poskrbela za obnovo in revitalizacijo kulturnega spomenika, ponudila nova delovna mesta ter obogatila že tako pestro turistično ponudbo prestolnice.

 

Upravljavec Plečnikove hiše in nosilec dejavnosti ostaja javni zavod Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML), ki je tudi pripravil program, ki se bo izvajal v Plečnikovi hiši. Le-ta je naravnan tako, da bo po eni strani zaščitil  kulturno dediščino, na drugi strani pa bo Plečnikovo delo povezal z različnimi izobraževalnimi, turističnimi in promocijskimi aktivnostmi.

 

Tako bo v Plečnikovi hiši na ogled nova stalna razstava, ki bo obiskovalcem predstavila Plečnikov opus v Ljubljani, na Dunaju in v Pragi. Celovito bo predstavila Plečnikovo življenjsko zgodbo, njegov arhitekturni in oblikovalski opus ter posebej osvetlila nastajanje »Plečnikove Ljubljane«, predstavljene bodo tudi zanimivosti iz Plečnikovega osebnega življenja. V Plečnikovi hiši bo urejen tudi dodaten prostor za občasne razstave in za pedagoško-andragoške programe, v nadstropju pa študijski prostor s knjižnico. Plečnikova hiša bo s svojimi andragoško-pedagoškimi programi predstavljala izhodišče za ogled Plečnikove Ljubljane za različne starostne skupine. S svojim programom bo osvetljevala različne vidike Plečnikovega dela in z znanstveno raziskovalnim delom pripomogla pri promociji Plečnikovega opusa in Ljubljane.

 

Odprtje prenovljene Plečnikove hiše je predvideno za september 2015.