Skoči na vsebino

NOVICA

Predstavniki Občine Brda z ministrico uskladili pogodbo za upravljanje kulturnega spomenika Vila Vipolže

Ministrica za kulturo mag. Julijana Bizjak Mlakar se je skupaj sodelavci sestala s predstavniki občine Brda in Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, na katerem so prisotni uskladili besedilo pogodbe o oddaji dela kulturnega spomenika Vipolže – Vile Vipolže v upravljanje in dorekli odprta vprašanja in pripombe.

Ministrica je uvodoma izpostavila, da obnova Vile Vipolže pomeni velik uspeh, da pa se morata občina Brda in Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda zavedati odgovornosti, da bosta v dogovorjenem roku zaključila še zadnje postopke pred podpisom pogodbe in prevzemom vile v upravljanje.

Župan občine Brda Franc Mužič in direktorica občinske uprave Anita Manfreda sta se zahvalila za sodelovanje in dosedanjo pomoč pri obnovi objekta, ki jo je nudilo ministrstvo za kulturo. Objekt Vila Vipolže smatrajo za veliko pridobitev za občino, zavedajo pa se tudi odgovornosti glede izpolnitve rokov za prevzem vile v upravljanje. Kljub temu, da naj bi upravljanje objekta predstavljalo precejšnje finančno breme za malo občino, je župan izrazil optimizem, da bo objekt čim prej samostojno zaživel. Povedal je, da je bila na zadnji seji občinskega sveta potrjena nova direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda Tina Novak Samec, s čimer je občina tudi zagotovila podpisnika pogodbe.

Med tem je Zavod že intenzivno pripravljal vsebine, ki jih bodo izvajali v Vili Vipolže. Sodelavci so se z delovanjem in poslovanjem tovrstnega objekta seznanjali tudi pri podobnih drugih zavodih doma in v tujini, vse z željo, da bi objekt čim prej samostojno deloval. V vili bodo zagotovo vsebine, ki jih načrtujejo že dolgo, na primer vinoteka, stalna razstava o vili nekoč in danes in podobno. Ena od idej pa je tudi, da bi v vili odprli spominski center za zamejce – aktivnosti v povezavi s to pobudo bodo potekale tudi v sodelovanju z ministrstvom za kulturo.

 

Svečani podpis Pogodbe o oddaji dela kulturnega spomenika Vipolže – Vila Vipolže v upravljanje bo 17. julija ob 11. uri v Vili Vipolže.