Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica mag. Julijana Bizjak Mlakar na odprtju razstave v Zgodovinskem arhivu na Ptuju: "Tu je že stoletja prisotna skrb za pisno dediščino"

Ministrica za kulturo mag. Julijana Bizjak Mlakar je v petek, 12. junija, slavnostno odprla razstavo Resnice preteklosti hranimo za dejstva prihodnosti v Zgodovinskem arhivu na Ptuju, ki letos praznuje svojo šestdesetletnico delovanja. Uvodoma je ministrica spomnila, da so arhivi izjemna in nenadomestljiva dediščina, ki se prenaša iz ene generacije na drugo – in kot pričajo zgodovinski viri, je na Ptuju že stoletja prisotna skrb za pisno dediščino. Organizirana skrb za kulturno dediščino in zbiranje arhivskega gradiva sega v leto 1893, ko je bilo  ustanovljeno Muzejsko društvo Ptuj.

 

"Od ustanovitve Mestnega arhiva Ptuj 24. marca 1955, predhodnika dnašnjega Zgodovinskega arhiva Ptuj, je preteklo šestdeset let. To so bila leta organizacijskih in zakonskih sprememb, v katerih si je ustanova prizadevala pridobiti prostor za depoje in za druge arhivske prostore ter zagotoviti zadostno število strokovnih delavcev," je izpostavila ministrica.

 

Dolgoletna prostorska problematika pa je bila rešena šele leta 2012 s preselitvijo v adaptirane prostore bivše vojašnice, s čimer je Zgodovinski arhiv na Ptuju pri nas postal vzorčni primer zagotavljanja ustreznega materialnega varstva arhivskega gradiva in njegovega varovanja. V depojih arhiva je shranjeno več kot 3.600 tekočih metrov arhivskega gradiva. "Prostorske kapacitete arhivskih depojev naj bi sedaj zadostovale za najmanj 70 let prevzemanja novega arhivskega gradiva," je še dejala ministrica.

 

9. junija smo z  raznimi dogodki, predavanji, razstavami, vodenji po arhivih ipd. praznovali mednarodni dan arhivov. "Ob tem smo opozorili na položaj slovenskih arhivov, na njihov namen, na večinoma še vedno slabe razmere, v katerih delajo arhivarji, in na izzive, ki jih čakajo v prihodnosti, predvsem pa na dragocenosti, ki jih hranijo arhivi," je povedala ministrica in dodala, da ob zagotovljenih prostorskih kapacitetah Zgodovinski arhiv na Ptuju v prihodnje čakajo novi izzivi, med drugim tudi digitalizacija arhivskega gradiva in nadaljevanje projekta vzpostavitve elektronskega arhiva.

 

Med pomembne naloge arhivov sodita ozaveščanje prebivalstva o pomenu kulturne dediščine ter izobraževanje prebivalstva, še posebej mladih, in druge dejavnosti, ki se jim bo arhiv lahko v prihodnje bolj posvetil. Izziv arhivom predstavlja tudi boljše povezovanje z drugimi arhivi, muzeji in knjižnicami. "Veliko je torej nalog in pričakovanj države ter lokalne skupnosti, povezanih z arhivsko dejavnostjo. Volje pa, kot vidim, tudi ne manjka," je optimistično zaključila ministrica.