Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica za kulturo na slovesnem podpisu pogodbe o sofinanciranju bibliobusa v Novem mestu

Ministrica mag. Julijana Bizjak Mlakar je v torek, 9. junija, v učilnici BeRi Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto slovesno podpisala pogodbo o sofinanciranju in nakupu bibliobusa v letih 2015 in 2016. Med podpisniki so bili tudi direktor Knjižnice Mirana Jarca g. Borut Novak ter župani osmih dolenjskih občin. Z novim bibliobusom bo Knjižnica Mirana Jarca skupinam potencialnih uporabnikov na območju občin Novo mesto, Šentjernej, Žužemberk, Straža, Dolenjske Toplice, Šmarješke Toplice, Škocjan, Mirna Peč, pogodbeno pa tudi na območju občin Metlika, Mokronog-Trebelno in Trebnje omogočala dostop do knjižnične dejavnosti, svetovnega spleta in sodobnih tehnologij na 63 postajališčih, na katerih bo povprečna dolžina postankov okvirno 60 minut.

 

Celotna vrednost projekta nakupa bibliobusa je ocenjena na dobrih 300.000 evrov. Ministrstvo bo v letu 2015 za  sofinanciranje nakupa namenilo sredstva v skupni višini 200.000 evrov, preostala sredstva pa bodo prispevale občine prihodnje leto, ko bo projekt tudi zaključen.

 

V okviru bibliobusne službe knjižnica načrtuje izvajanje bibliopedagoških in biblioandragoških programov tudi v oddaljenih naseljih, med pomembnejšimi pričakovanimi učinki projekta pa bo tudi večja dostopnost knjižnične dejavnosti za gibalno ovirane uporabnike, saj knjižnica načrtuje vgradnjo dvižne klančine. S predvidenimi vrstami aktivnosti si bo knjižnica prizadevala za dvig funkcionalne pismenosti prebivalstva tudi v odročnejših krajih Slovenije, kar je v skladu s cilji Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017. Pričakovati je tudi, da bo bibliobus okrepil socialne stike med lokalnim prebivalstvom.

 

Ministrstvo za kulturo že tradicionalno sofinancira nakupe novih bibliobusov. Sprva je sofinanciranje teklo s pomočjo sredstev t. i. "kulturnega tolarja" (po Zakonu o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi), trenutno pa jih sofinancira iz rednih sredstev za knjižnično dejavnost. Podpora države je pomembna, saj občine same ne bi zmogle celotne investicije. V zadnjem desetletju so nove bibliobuse dobile knjižnice na Ptuju, v Novi Gorici, Ljubljani, Ajdovščini in v Kamniku - Domžalah, kjer eno vozilo služi obema knjižnicama. Lani je ministrstvo sofinanciralo obnovo bibliobusa Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota, letos pa bodo nujno potrebno novo vozilo za potujočo knjižnico dobili v Mariborski knjižnici.