Skoči na vsebino

NOVICA

Poslanica ministrice za kulturo ob mednarodnem dnevu maternega jezika

V soboto, 21. februarja, obeležujemo mednarodni dan maternega jezika. Dovolite mi, da vam ob tej priložnosti prenesem pomembno sporočilo tega praznika.
Mednarodni dan maternega jezika je razglasila Generalna skupščina Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) leta 1999. Namen obeležitve tega dne je spodbujanje kulturne in jezikovne raznolikosti ter večjezičnosti, razvoj zavesti o različnih jezikovnih in kulturnih tradicijah po vsem svetu ter spodbujanje solidarnosti, ki temelji na razumevanju, strpnosti in dialogu.
Slovenščina je eden od kamenčkov v bogatem mozaiku jezikov sveta, je vitalen in bogat jezik, v katerem lahko izrazimo najbolj zapletena znanstvena spoznanja pa tudi najbolj intimna čustva. Menim, da je naša skupna odgovornost še nadalje razvijati njeno polno funkcionalnost na vseh področjih zasebnega in javnega življenja. S posebno občutljivostjo in v duhu letošnje posebne teme mednarodnega dneva maternega jezika Inkluzija v in z izobraževanjem: jezik velja je treba pozorno spremljati in razvijati tudi druge materne jezike, ki bogatijo naš vsakdan.
Zaščita in promocija maternih jezikov sta ključ do odgovornega državljanstva in medsebojnega razumevanja. Letos je poudarek mednarodnega dneva materinščine na enakovrednih možnostih govorcev vseh jezikov za razvijanje in izražanje znanstvenih spoznanj v njihovih maternih jezikih.
Ob tem bi želela poudariti, da vzgoja samozavestnih in suverenih govorcev slovenščine z visoko stopnjo bralne pismenosti, kar je zagotovo cilj vsake družbe, ni samodejen proces, ki bi ga lahko prepustili naključju. V resnici so mednarodne primerjalne raziskave pokazale, da je bralna pismenost naših otrok že nekaj let podpovprečna, med nami pa je kar 42 odstotkov nebralcev, to je tistih, ki v letu dni niso prebrali niti ene slovenske leposlovne knjige. Ker vpliva bralna pismenost na možnosti razvoja posameznika in celotne družbe, bi nas morali takšni podatki skrbeti in nas usmeriti k skupnim ciljem in delovanju.
Sama se obeležitvi mednarodnega dneva maternega jezika pridružujem s pozivom k branju, saj je ravno ljubezen do branja tisti ključni moment in osnova, na kateri posameznik lahko gradi svojo pismenost, izobrazbo in kritično refleksijo sveta, v katerem živi in ga sooblikuje.
Zato starše, stare starše, vzgojitelje, učitelje in lokalne veljake vljudno vabim, da s svojim zgledom pripomorete k promociji branja v svojem okolju, morda tudi tako, da svojim najmlajšim v vrtcu, šoli in doma preberete kakšno zgodbo in k branju pritegnete večje otroke. Naj bo vaš zgled dragocen simbolni prispevek k ozaveščanju mladih o pomenu branja za nadaljnji razvoj pismenosti in s tem naše družbe.

 

Mag. Julijana Bizjak Mlakar
         ministrica