Skoči na vsebino

NOVICA

Podelitev Čopovih diplom in Čopovih priznanj za leto 2014

 

Ministrica za kulturo mag. Julijana Bizjak Mlakar se je v petek, 19. decembra 2014, v prostorih Narodne in univerzitetne knjižnice udeležila slovesne podelitve Čopovih diplom in Čopovih priznanj za leto 2014, najvišjih državnih nagrad za izjemne uspehe na področju knjižničarstva.  Nagrade so bile podeljene bibliotekarkam in bibliotekarjem za njihov prispevek na področjih krepitve položaja in spodbujanja razvoja knjižnic, ki v širše družbeno okolje prenašajo dosežke bibliotekarske stroke in na ta način plemenitijo tako strokovno javnost kot tudi širše družbeno okolje.

 

V nagovoru je ministrica prisotne spomnila: "Vaše stanovske nagrade nosijo ime po slovenskem knjižničarju Matiji Čopu, prijatelju Franceta Prešerna, ki mu zaradi njegovega širokega znanja in pomembnega prispevka k razvoju slovenskega knjižničarstva Prešeren pravi "velikan učenosti". V prihodnjem letu se bomo spomnili 180-obletnice Čopove smrti."

Pohvalila je delo Zveze bibliotekarskih društev in nadaljevala z besedami: "Slovenski knjižničarji ste vse od leta 1947 dalje zmogli združenje ne le ohranjati, ampak iz leta v leto širiti obseg dejavnosti, krepiti medsebojno sodelovanje in prispevati k razvoju knjižničarske dejavnosti, knjižnic in knjižničnega sistema. Vaše delovanje sloni na prostovoljni osnovi. Vaše delovanje je odvisno od vas, zagnanih posameznikov, ki vam svojega prostega časa ni škoda porabiti za dobro stroke in za napredek knjižnic." Danes je v Zvezo bibliotekarskih društev včlanjenih osem območnih bibliotekarskih društev, ki združuje preko 1.300 slovenskih knjižničark in knjižničarjev.

 

Po besedah ministrice je knjižnična dejavnost ena od redkih oblik javnega dobra, ki še ni podlegla ekonomiki kapitala. "Da se to ne bi zgodilo, je treba zagovarjati princip prostega dostopa do informacij za vse, ne glede na njihovo premoženjsko stanje ali druge osebne okoliščine", je poudarila ministrica. Misel je nadaljevala z besedami: "Ne smemo prezreti, da sta založništvo in knjiga že močno vpeta v tržne tokove globalizacije. Na svetu ministrov v Bruslju konec novembra letos se je velik del ministrov za kulturo držav EU uklonil sili kapitala pri vprašanju obdavčitve elektronske knjige. Ponosna sem, da me je Vlada RS podprla pri zagovarjanju stališča o enakem davčnem položaju elektonske knjige s papirnato knjigo, zaradi česar sem se lahko v svojih stališčah pridružila stališčem Italije, Francije, Španije in drugih naprednih držav. Slovenska visoko obdavčena e - knjiga namreč ne more biti konkurenčna neobdavčeni knjigi multinacionalk, kot je npr. Amazon. Vojna za slovenski jezik se bo v prihodnje odvijala tudi na spletu, kjer si bo slovenski knjigi težko izboriti enakovreden položaj. Knjižnice imate pri spodbujanju branja in razvoju bralne pismenosti v Sloveniji ključno vlogo. E-knjiga pri tem postaja pomemben izziv sedanjosti in prihodnosti."

Podobno kot v preteklih letih, je bilo tudi letos iz sredstev Ministrstva za kulturo za področje knjižnične dejavnosti (so)financirano tudi delovanje Zveze bibliotekarskih društev, in sicer v višini 73.500 EUR.  Ministrica je zagotovila, da se bo potrudila za ustrezen finančni položaj Zveze tudi v prihodnje.

 

"Spoštovane knjižničarke in knjižničarji. Zahvaljujem se vam za vase pomembno dosedanje delo, ki ste ga opravili. Spoštovane prejemnice in prejemniki Čopovih priznanj in diplom, iskreno vam čestitam za dosežena visoka priznanja in vam želim zadovoljstva pri delu tudi v prihodnje", je svoj nagovor zaključila ministrica mag. Julijana Bizjak Mlakar.