Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica za kulturo na zasedanju Sveta EU za izobraževanje, mladino, kulturo in šport v Bruslju

Ministrica za kulturo mag. Julijana Bizjak Mlakar se je danes v Bruslju udeležila zasedanja Sveta EU za izobraževanje, mladino, kulturo in šport. Ministri so razpravljali o Delovnem načrtu za področje kulture (2015 - 2018) ter o povečanju prispevka kulturnega in ustvarjalnega sektorja, vključno s kulturno dediščino, k ciljem Strategije Evropa 2020. Na zasedanju so ministri sprejeli tudi sklepe o evropski avdiovizualni (AV) politiki v digitalni dobi in sklepe o participativnem upravljanju kulturne dediščine.

V okviru razprave je ministrica za kulturo mag. Bizjak Mlakarjeva predlog Delovnega načrta za področje kulture (2015 - 2018) podprla. Med najpomembnejšimi vsebinskimi prioritetami delovnega načrta je izpostavila umestitev kulturne dediščine, spodbujanja kulturnih in kreativnih sektorjev ter kulturne raznolikosti.

 

Po prepričanju ministrice za kulturo bi se morali ministri za kulturo z jasno izraženo besedo vedno odločno zavzemati za dostopnost kakovostnih kulturnih vsebin, za kulturno raznolikost in za medkulturni dialog. »Le z angažiranim pristopom bomo namreč lahko v okviru sistemskih rešitev zagotovili enakovredno obravnavo področja kulture in omogočili dovolj manevrskega prostora za razvoj in implementacijo ukrepov kulturnih politik,« je izpostavila ministrica. Glede predloga o enaki obravnavi knjige, kjer se je Slovenija pridružila predlogu Italije, Francije, Nemčije in drugih držav, je bil sprejet kompromisni estonski predlog. 

 

Ob zaključku prvega dela razprave je ministrica predstavniku Evropske komisije podarila tiskano verzijo elektronske knjige vizij 21 ministrov za kulturo o vlogi kulture v EU, ki je nastala na slovensko pobudo.

 

Ministri so na zasedanju razpravljali tudi o pomenu kulture za doseganje ciljev strategije Evropa 2020, v okviru katere je ministrica mag. Bizjak Mlakarjeva odločno podprla ozaveščanje prebivalstva o potencialu kulturnega in kreativnih sektorjev, vključno s spodbujanjem velikega potenciala, ki ga predstavlja kulturna dediščina, kar bi omogočilo tudi krepitev nacionalnih gospodarstev in s tem tudi evropskega gospodarstva. »Slovenija podpira jasen poziv po medsektorskem povezovanju, ki je ključno za doseganje navedenega cilja in ki je pomembno tudi za razvoj kulturnega turizma,« je poudarila ministrica.   

 

V nadaljevanju je ministrica povedala, da so na področju kulturne dediščine med ključnimi tudi raziskave in inovacije, ki naj bodo usmerjene k energetski učinkovitosti in k trajnejšemu varstvu kulturne dediščine. »Spodbujati morajo razvoj proizvodnje novih inovativnih materialov in njihovo integriranje v prototipne izdelke. Tudi oživitev tradicionalnih obrti, veščin, s povezovanjem novih tehnologij in materialov, spodbuja izkoriščanje dediščinskih potencialov ter tradicionalnih znanj v sodobni obrti in industriji,« je izpostavila ministrica.

 

Ministrica se je dotaknila tudi avdiovizualnega področja, kjer je potrebno vzpostaviti regulatorni okvir, ki bo varoval in spodbujal jezikovno in kulturno raznolikost, zagotavljal večjo dostopnost do kakovostnih digitalnih vsebin ob hkratnem varovanju občinstva, spodbujal medijsko pismenost ter služil zmanjševanju socialne izključenosti, obenem pa poudarila, da je za oblikovanje skupnega notranjega avdiovizualnega trga EU pomembna tudi primerna ureditev področja avtorskih in sorodnih pravic oziroma pravic do intelektualne lastnine.

 

Ministri za kulturo držav članic Evropske unije so na zasedanju sprejeli tudi sklepe Sveta o evropski avdiovizualni politiki v digitalni dobi in sklepe Sveta o participativnem upravljanju kulturne dediščine. Republika Slovenija je sklepe podprla, saj je aktivno sodelovala pri oblikovanju obeh besedil, obenem pa sklepi poudarjajo prioritete, ki jih je Slovenija opredelila tudi v Resoluciji o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017. Ob zaključku zasedanja so se ministri seznanili tudi s stanjem pogajanj o celovitem sporazumu o trgovini in naložbah, t. i. čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine in naložb (TTIP) med EU in ZDA.