Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica za kulturo na podelitvi nagrade MIRA

Ministrica za kulturo mag. Julijana Bizjak Mlakar je v soboto v Narodni galeriji nagovorila zbrane in podelila literarno nagrado MIRA, ki jo podeljuje ženski odbor Slovenskega centra PEN, slovenskim ustvarjalkam za izjemne dosežke na področju literarne ustvarjalnosti.

 

V nagovoru je uvodoma izrazila zadovoljstvo, da se je tudi slovenska sekcija mednarodnega PENa odločila ustanoviti odbor MIRA, ki se lahko še bolj kot PEN doslej posveča eksistenčnim in drugim problemom diskriminacije žensk pisateljic, publicistk in pesnic v razvitem oziroma t.i. demokratičnem svetu, ki mu pripada tudi Slovenija. »Pogosto je tudi pri nas še  vedno opaziti, da pisateljice niso enako obravnavane kot njihovi moški kolegi. Nemalokrat se tudi pri nas razglablja o tako imenovani »ženski« literaturi, ki da se od tako imenovane »moške« literaturi loči tudi po manjši globini in širini zajemanja problemov,« je poudarila ministrica.

 

 

Povedala je, da je na vodilnih mestih v gospodarstvu in znanosti še vedno malo žensk, čeprav so ženske v povprečju bolj izobražene kot moški in poudarila: »Revščini in brezposelnosti so izpostavljene ženske bolj kot moški, zaskrbljujoča je revščina pri samohranilkah in starejših ženskah.« Poudarila je pomen prizadevanj za enake možnosti žensk in moških, saj tudi že pridobljene pravice žensk niso samoumevne in dodala: »Skupna prizadevanja moških in žensk za ekonomsko, politično in socialno enakopravnost ter priznavanje dosežkov žensk na literarnem in na drugih področjih so in bodo tudi v prihodnje pomembno vplivala na reševanje problemov diskriminacije žensk v Sloveniji.«

 

V nadaljevanju je izpostavila sporočilnost imena odbora oziroma sekcije PENa, ki so si ga izbrale  ustanoviteljice Mire. »Odbor nosi ime predsednice Društva Slovenskih Pisateljev in Slovenskega centra Pen ter podpredsednice Mednarodnega Pen-a, pomembne slovenske pisateljice Mire Mihelič. Mira Mihelič je izpričala izjemne diplomatske spretnosti, ko je kot predsednica Slovenskega Centra Pen leta 1965 organizirala prvi svetovni kongres Mednarodnega Pen-a v t.i. vzhodnem delu sveta.  V času, ko je to bile zelo težko, je uspela pripeljati na Bled tako vrhunske pisatelje z zahoda in z vzhoda in jim s tem omogočila dialog v živo. To je bil dogodek svetovnega pomena.« je povedala ministrica in priznanje za ustanovitev in za delovanje Mire tudi v imenu Ministrstva za kulturo izrekla Penu in odboru/sekciji Miri Mihelič. Poudarila je, da je Mira v slabih dveh letih obstoja že veliko storila - pripravila več literarnih nastopov in okroglih miz, s katerimi je nesporno že prispevala k višji ravni zavedanja o tem, da ni več mogoče ločevati med domnevno večvredno moško in manjvredno žensko literaturo.

 

Ob zaključku nagovora je čestitala letošnji dobitnici nagrade, koroški pisateljici Maji Haderlap, za roman Angel pozabe, ki osvetljuje upor koroških Slovencev proti nemški vojski. »Pisateljici, ki nedvomno veliko prispeva k ugledu Slovencev v svetu in tudi k tesnejšim vezem Slovencev, ki živijo v zamejstvu, z njihovo matično domovino,« je zaključila ministrica.