Skoči na vsebino

NOVICA

Izjava Ministrstva za kulturo glede osnutka predloga interventnega zakona

V javnosti se pojavlja informacija glede osnutka predloga interventnega zakona. Uvodoma poudarjamo, da ne gre za predlog interventnega zakona Vlade Republike Slovenije, saj nobenega tovrstnega predloga zakona ni bilo vloženega v vladno proceduro, niti predlog ni bil podan v medresorsko usklajevanje. Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije pri nastanku osnutka predloga Ministrstva za javno upravo Republike Slovenije ni sodelovalo in z njim ni bilo predhodno seznanjeno. Takšni rešitvi bi Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije nasprotovalo. Predlog bi namreč pomenil, da nekaterih vsebin državnega, javnega interesa, država ne bi mogla več sofinancirati, kar bi pomenilo nepopravljivo škodo na področju izvajanja dejavnosti knjižnic, muzejev, galerij in drugih zavodov, ki izvajajo ali so pooblaščeni za izvajanje državne javne službe. Hkrati opozarjamo tudi na morebitne druge, doslej še premalo preučene posledice osnutka predloga zakona (npr. črpanje EU sredstev ipd.).