Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica za kulturo mag. Julijana Bizjak Mlakar na podelitvi Aškerčeve nagrade in Aškerčevega priznanja za posebne dosežke v arhivski stroki

Ministrica za kulturo mag. Julijana Bizjak Mlakar je včeraj v veliki sejni dvorani ljubljanske Mestne hiše, nagovorila zbrane na podelitvi Aškerčeve nagrade in Aškerčevega priznanja za posebne dosežke v arhivski stroki. Ministrica je v uvodu izpostavila pomembnost dela, ki ga opravljajo arhivske javne službe: »Naloge arhivske javne službe niso povezane zgolj s hrambo, temveč tudi s strokovno obdelavo, valorizacijo, prezentacijo, konservacijo in z drugimi arhivističnimi strokovnimi postopki. Arhivski strokovni delavci skrbite, da se arhivsko gradivo obravnava kot kulturni spomenik in temeljni kamen slovenske kulturne dediščine ter narodne identitete,«.

 

V nadaljevanju je ministrica izpostavila prizadevanja Ministrstva za kulturo glede zagotavljanja primernih infrastrukturnih pogojev za hrambo arhivskega gradiva v tistih zgodovinskih oziroma regionalnih arhivih, kjer to še ni zagotovljeno: »Ključen izziv na področju arhivistike je, kako ob omejenih sredstvih za kulturo in težnjah države po še nadaljnjem krčenju tovrstnih sredstev, zagotoviti najnujnejše prostorske in tehnične pogoje za hrambo arhivskega gradiva.« in poudarila, da so nekatere potrebne investicije že načrtovane.

 

V zaključku nagovora se je ministrica zahvalila članom Arhivskega društva Slovenije in vsem zaposlenim v slovenskih arhivih, za pomembno poslanstvo, ki ga opravljajo ter čestitala Mariji Oblak Čarni, letošnji prejemnici Aškerčeve nagrade za življenjsko delo, Juretu Volčjaku, prejemniku Aškerčevega priznanja in dr. Ignaciju Vojetu, prejemniku častnega priznanja, ki je ob tej priložnosti postal tudi častni član Arhivskega društva Slovenije.