Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Z uveljavitvijo novele zakona do odprtih in sodobnih arhivov

Z včerajšnjim dnem je stopila v veljavo novela arhivskega zakona, ki je 8. junija uspešno prestala test ljudske volje na referendumu. Novela odgovarja na številne pomanjkljivosti arhivskega zakona iz leta 2006, na katere sta opozorila tudi Informacijski pooblaščenec RS ter Varuh človekovih pravic RS. Poleg tega odpravlja obveznosti sprejema notranjih pravil za podjetja, poenostavlja postopke preverjanja skladnosti strojne opreme in storitev hrambe gradiva z zahtevami zakona ter uvaja možnost lastnega varstva arhivskega gradiva za javne institucije. Zaradi tega bo e-hramba gradiva tako v javnem kot v zasebnem sektorju precej lažja.

 

Novela daje pravici vedeti absolutno prednost pred pravico do varstva zasebnosti in na evropsko primerljiv ter z načeli arhivske stroke in slovenskega ustavnega reda usklajen način ureja dostop do arhivskega gradiva, pri čemer ne lajša dela le raziskovalcem, temveč odpira to gradivo tudi vsem tistim, ki nismo raziskovalci ali novinarji.

 

Novela bo močno olajšala tudi delo Arhiva RS pri njegovih spletnih objavah arhivskega gradiva nekdanje Službe državne varnosti (SDV), kar izkazuje tudi tokratna objava, ki že upošteva določbe novele – na spletni strani si namreč lahko med drugim ogledate poročilo o delovanju SDV iz leta 1972, ki ga zaradi velikega obsega podatkov o političnem ali filozofskem prepričanju posameznikov skladno z arhivskim zakonom iz leta 2006 ni bilo dovoljeno objaviti. Novela arhivskega zakona takšnih omejitev ne pozna več, zato je poročilo dostopno ne le raziskovalcem ali novinarjem, temveč prav vsem. To pa ne velja zgolj za to poročilo, temveč za večino gradiva SDV, ki ga bo Arhiv RS po zaslugi novele lahko postopno objavljal na svoji spletni strani.

 

Ob tem velja spomniti, da se je slovenska ekipa arhivskih strokovnjakov v juniju mudila v Beogradu, kjer so evidentirali in izdelali digitalne kopije gradiva, ki se nanaša na Slovenijo. Med obiskom so se s srbskim Ministrstvom za obrambo in direktorjem Vojnega arhiva dogovorili, da bodo lahko slovenski strokovnjaki v začetku septembra začeli z nemotenim delom tudi v Vojnem arhivu, za katerega je potrebna odobritev današnje Varnostno obveščevalne agencije in do katerega je bil v preteklosti dostop onemogočen.

 

Minister za kulturo dr. Uroš Grilc je uveljavitev novele ter nove spletne objave arhivskega gradiva pospremil z naslednjimi besedami: »Slovenska arhivska zakonodaja je z novelo ujela korak s časom in s primerljivimi evropskimi državami. Uveljavitev novele arhivskega zakona je odločen korak k  odprtim arhivom, zato pobudnikom referenduma, kljub temu, da 8. junija niso bili uspešni pri njenem blokiranju, ne sme biti preveč hudo – slovenski arhivi so namreč zdaj empirično dokazano bolj odprti, in to za vse. Naj spomnim: od dobrih 403 tekočih metrov gradiva SDV je bilo po zakonu iz 2006 prosto dostopnega gradiva za vse le 5%, po noveli pa kar 75%. Slovenska politika je z neuspelim referendumom dobila tudi zelo dragoceno lekcijo o tem, da ideološko obarvana vprašanja polpretekle zgodovine ne sodijo več na referendum, temveč naj nanje odgovarja zgodovinopisje.«