Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Z digitizacijo do novega rojstva kinematografov

Ministrstvo za kulturo je v Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 med bistvenimi prioritetami izpostavilo dokončanje digitizacije art kinematografov do leta 2014 ob sodelovanju lokalnih skupnosti. Gre za kinematografe, ki večinoma prikazujejo nacionalna in evropska kinematografska dela ter dela kinematografij tretjih držav, s čimer se spodbuja prikazovanje kvalitetnih filmov, zagotavlja kulturno raznolikost in razvija filmska kultura.

 

»Ena prvih odločitev na začetku mandata, odločna izvedba sistematične digitizacije slovenske kinematografske mreže, se je izkazala za še kako pravilno: ne le, da so sredstva državnega proračuna potegnila za seboj financiranje s strani občin, digitalna tehnika je kinematografom ponudila bistveno večji nabor filmov, s tem pa širši program in posledično več obiskovalcev. Filmska kultura v Sloveniji tako postaja močna ne le v urbanih središčih, temveč tudi v vse bolj razpleteni in vsebinsko povezani mreži kinematografov v manjših krajih. Prav ti rezultati pa dajo misliti, da to še ni zaključek zgodbe: kar nekaj zlasti srednje velikih slovenskih krajev ima zelo solidno kulturno infrastrukturo, običajno v podobi obnovljenega kulturnega doma, ima pa težave z zagotavljanjem rednega programa. Zgledi nam govorijo, da je digitalni kino danes več kot zanimiva, dostopna in uresničljiva rešitev, ki nagovarja kar najširši krog kulturnih obiskovalcev. Ob dejstvu, da se Art kino mreža tudi vsebinsko vse bolj povezuje, menim, da bodo župani teh krajev odslej še lažje sprejeli odločitev o vložku v kinematografski program.« dr. Uroš Grilc, minister za kulturo.

 

Cena sistema za digitalno projekcijsko tehniko odvisno od kinodvorane znaša med 50.000 in 80.000 EUR. Ministrstvo za kulturo je v okviru proračunov zagotovilo sredstva, ki jih je Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije od leta 2012 do letos dodelil kinematografom na podlagi izvedenih javnih razpisov. Namen sofinanciranja je distribucija kinematografskih filmov na način, ki bo omogočal javno predvajanje filmov na profesionalnih digitalnih avdiovizualnih sistemih oziroma nosilcih. Do sredstev so bili upravičeni art kinematografi, ki v svoj program vključujejo predvsem prikazovanje kakovostnega in umetniškega filma.

 

Prvo leto so bili na razpisih Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, izbrani 3 kinematografi: Mestni kino Domžale (Kulturni dom Franca Bernika Domžale), Art Kino Odeon v Izoli (v okviru Centra za kulturo, šport in prireditve) ter in Linhartova dvorana Radovljica. Skupni strošek digitizacije je bil 224.708,48 EUR. Z državnimi sredstvi je bila izvedba digitizacije sofinancirana v višini 55.335 EUR, lokalne skupnosti so prispevale sredstva v višini 169.373,48 EUR.

 

V letošnjem letu je bila zaključena digitizacija še vseh preostalih od 11 izbranih prijaviteljev na javnem razpisu v letu 2013, in sicer Delavski dom Trbovlje, Linhartova dvorana Cankarjevega doma, kino Metropol v Celju, Kulturni dom Slovenj Gradec, Mestni kino Ptuj (Center interesnih dejavnosti Ptuj), Kulturni dom Nova gorica, Kino Sora v Škofji Loki, Kulturni center Delavski dom v Zagorju, Kino Rogaška v Rogaški Slatini, Festival Velenje in Kosovelovem domu v Sežani. Država je projekte podprla s sredstvi v višini 228.000 EUR, 416.044 EUR so prispevale občine, Cankarjev dom in Društvo za ustvarjalnost Filter, Celje pa sta projekta sofinancirala z lastnimi sredstvi v skupni višini 69.428 EUR. Celotni strošek digitizacije je bil 713.472 EUR.

 

Poleg tega so na letošnjem javnem razpisu Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije bili sprejeti v sofinanciranje še 4 prijavitelji: Avditorij Portorož, Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, Delavsko prosvetno društvo Svoboda Žiri, Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika. Iz državnega proračuna bo letos namenjenih dodatnih 78.000 EUR, lokalne skupnosti zagotavljajo 95.500 EUR, Avditorij Portorož pa projekt sofinancira z 42.722 EUR lastnih sredstev. Ocenjena celotna vrednost novih projektov je 216.222 EUR.

 

Javni zavod Kinodvor, prvi med slovenskimi art kinematografi, opremljenimi z digitalnim sistemom, je edini uspešno pridobil sredstva za digitizacijo opreme kinodvorane na prvem razpisu programa EU – Media, ki je z letom 2013 prenehal. V letih 2012 in 2013 je Javni zavod Kinodvor iz evropskih sredstev za digitizacijo prejel vsakič po 20.000 EUR, v letu 2013 pa so za ta namen prejeli tudi podporo Mestne občine Ljubljana v višini 42.000 EUR. Kinodvor razpolaga tudi s prenosno digitalno projekcijsko tehniko.

 

Poleg Linhartove dvorane je digitizirana tudi Kosovelova dvorana, z digitizirano dvorano pa v novo sezono vstopa tudi Slovenska kinoteka.
 
Po podatkih združenja Art kino mreže Slovenije naj bi bila v zaključni fazi digitizacije oz. že opremljena še dva kina, in sicer v Kulturnem domu Krško in Kino Šmarje pri Jelšah. Art kino mreža je združenje mestnih kinematografov in prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma, njeni člani pa si s svojim delovanjem prizadevajo za razvoj filmske kulture na celotnem območju Slovenije tako preko medsebojnega sodelovanja in razvoja delovanja kinematografov in prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma, izmenjave izkušenj, strokovnega znanja in informacij s področja razširjanja in promocije filmske kulture in filmske vzgoje ter promocije kot tudi prikazovanja kakovostnega in umetniškega filma v slovenskih kinematografih.

 

»S svojimi aktivnostmi si prizadevamo za celovito ureditev in nadaljnji razvoj nacionalne reproduktivne kinematografije, posebno pozornost pa namenjamo široki dostopnosti do kakovostnih in raznolikih filmskih sporedov ter programov filmske vzgoje. V preteklih letih so se ob naklonjeni in aktivni podpori Ministrstva za kulturo Republike Slovenije pogoji za delo mestnih kinematografov bistveno izboljšali, v celovitem pristopu izvajanja razvoja na področju reproduktivne kinematografije pa posebej izpostavljamo digitizacijo članov Art kino mreže. Prehod na sodobno projekcijsko tehniko pri vseh naših članih izkazuje zelo pozitivne rezultate in predstavlja temelj naših skupnih projektov filmske vzgoje za vse generacije ter nadaljnjih programskih povezovanj pri promociji in dostopnosti nacionalnega filmskega programa ter kakovostnih in umetniških filmov Evrope in vsega sveta.« Peter Groznik, podpredsednik Art kino mreže Slovenije.

 

»Za Art kino Odeon Izola je digitizacija pomenila ponovno rojstvo kinematografa, ki se je v svojih 10 letih delovanja trudil postati zatočišče vseh obalnih cinefilov. Ta preboj nam je uspel šele po nakupu digitalnega projektorja, saj smo tako lahko programsko obogatili ponudbo, velik pomen predstavlja hitra dostopnost filmskih kopij. To dokazuje tudi statistika obiska, saj si je letos v prvi polovici leta v Odeonu ogledalo filme skoraj toliko gledalcev kakor lani v celem letu, ko jih je bilo 10.053. Sedaj si ne moremo predstavljati življenja kinematografa brez digitalnega projektorja.« Petra Božič, Art kino Odeon Izola.

 

Po podatkih združenja Art kino mreže Slovenije iz leta 2013 je vanj povezane kinematografe obiskalo 11 % več gledalcev kot poprej, kar je glede na siceršnji upad števila gledalcev filmov v redni kinematografski distribuciji v Sloveniji (15 % manj) izvrsten rezultat. Ob tem tudi poudarjajo, da je porast števila gledalcev večinoma zasluga v letu 2013 prvič digitiziranih kinematografov, ki so zabeležili od 20 % (Trbovlje) do 140 % (Zagorje ob Savi) povečan obisk. Pri nekaterih dvoranah pričakujejo učinek povečanja digitizacije šele v letu 2014. Viša se odstotek kvalitetnih filmov iz t. i. art kino programa, kot tudi število projekcij in obiska.

 

Treba se je zavedati, da je ukrep državne podpore digitizaciji lokalnim kinodvoranam zunaj večjih urbanih centrov nujen, zato, da se zagotavlja dostopnost kvalitetnih filmov in filmskih vsebin na celotnem območju Republike Slovenije, saj tudi po pojasnilih Združenja Art kino mreže Slovenije povprečni obisk projekcije v mreži močno dvigujejo najuspešnejši kinematografi, kot npr. Kinodvor in Cankarjev dom.