Skoči na vsebino

NOVICA

Minister za kulturo dr. Uroš Grilc v Zgodovinskem arhivu na Ptuju: "Arhivska novela na podlagi opozoril stroke in težav pri izvajanju sedanjega zakona v praksi, rešuje vprašanje dostopa do arhivskega gradiva"

Minister za kulturo dr. Uroš Grilc je danes obiskal Zgodovinski arhiv na Ptuju, ki je po bogastvu starejšega arhivskega gradiva med pomembnejšimi arhivi v državi. V arhivu hranijo več kot 3200 tekočih metrov raznovrstnega arhivskega gradiva, med drugim tudi bogato Rokopisno zbirko (1440 – 1956), v kateri izstopajo odlično ohranjeni cehovski redi, vpisno knjigo meščanov mesta Ptuja 1684 – 1917, urbarje … Minister si je med obiskom ogledal nekatera najdragocenejša in po vsebini najzanimivejša gradiva, med drugim tudi tri listine barona Žige Herbersteina, cenjenega diplomata in zgodovinarja, vojaški zemljevid iz sredine 19. stoletja in prvo doslej znano sodbo v slovenskem jeziku.

 

Aprila 2012 se je arhiv iz nekdanjega dominikanskega samostana, preselil v adaptirane prostore bivše vojašnice na Ptuju. S selitvijo in uradno otvoritvijo prostorov na novi lokaciji, septembra 2013, so se bistveno izboljšali pogoji za hrambo arhivskega gradiva, z novimi čitalniškimi in pedagoškimi prostori, pa je arhiv postal prijaznejši do raziskovalcev in ostalih uporabnikov. Arhiv je danes najsodobneje opremljen v državi in predstavlja vzorčni primer v slovenskem prostoru. »Pokrajinski arhiv Ptuj je gotovo predmet zavisti drugih slovenskih arhivov, ker deluje v novih, tehnološko izjemno ustreznih prostorih.« je ob robu obiska novinarjem povedal minister za kulturo dr. Uroš Grilc.

 

Minister je poudaril, da v okviru dnevov odprtih vrat, ki potekajo pred 9. junijem, mednarodnim arhivskim dnevom, obiskuje slovenske arhive in odkriva, kako se vsak od njih, na svoj specifičen način, spopada z izzivi, povezanimi s hrambo arhivskega gradiva, pa tudi z zagotovitvijo dostopa uporabnikom ter širšo umestitvijo v svoje okolje. V zvezi z arhivsko novelo je povedal, da ta na podlagi opozoril stroke in težav pri izvajanju sedanjega zakona v praksi, rešuje vprašanje dostopa do arhivskega gradiva, pa tudi hrambe arhivskega gradiva. »Zavedati se je potrebno, da je ustrezen zajem digitalnega gradiva ključnega pomena, sicer je lahko to gradivo za prihodnje generacije izgubljeno,« je povedal minister. Novela na tem področju med drugim odpravlja obveznost sprejema notranjih pravil za podjetja. »Skupaj z ostalimi poenostavitvami in postopki racionalizacije, ki jih prinaša, pa je arhivski zakon na nek način tudi protikrizen.« je še poudaril minister za kulturo dr. Uroš Grilc.