Skoči na vsebino

NOVICA

Rezultati javnega razpisa za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti za obdobje od 2014 do 2017

Objavljeni so rezultati javnega razpisa za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti za obdobje od 2014 do 2017. Razpis je glede na razpoložljiva proračunska sredstva določal, da bo izbranih največ 32 javnih kulturnih programov, ki bodo po svojem prispevku k uresničevanju javnega interesa za kulturo prepoznani kot programi, ki so po obsegu, kakovosti in dostopnosti primerljivi s programi, ki jih zagotavljajo javni zavodi na področju kulture. Tako določa krovni zakon v kulturi.

 

Razpis je namenjen tistim nevladnim organizacijam, ki kontinuirano in vrhunsko izvajajo programe s področij uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih in intermedijskih umetnosti. Na razpis je prispelo 82 vlog, od teh je bilo 15 vlog zavrženih, ker so jih prijavile neupravičene osebe, 14 vlog pa je bilo pozvanih k dopolnitvi. Od teh je bilo 13 vlog pravočasno in ustrezno dopolnjenih, ena vloga pa ni bila dopolnjena, zato je bila s sklepom zavržena kot nepopolna vloga. V obravnavo je bilo na vseh štirih področjih posredovanih 66 vlog.

 

V sofinanciranje so bili sprejeti naslednji prijavitelji:
Aksioma - Zavod za sodobne umetnosti Ljubljana, Društvo Gledališče Ane Monro, Bunker – Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev, Društvo baletnih umetnikov Slovenije, Društvo Photon, Društvo slovenskih skladateljev, Društvo Škuc, Kapa - Društvo za kulturno in umetniško produkcijo, Emanat - Zavod za afirmacijo in razvoj plesa in sodobne umetnosti, Emzin – Zavod za kreativno produkcijo, Zavod En-knap, Forum Ljubljana zavod za umetniško in kulturno produkcijo Ljubljana, Glasbeno društvo Slowind, Društvo Gledališče Glej, Zavod K6/4 - Zavod za študentske kulturne dejavnosti Študentske organizacije Univerze v Ljubljani in Zveze študentskih klubov Slovenije, Kulturno-umetniško društvo Mreža, Kulturno društvo Lib-art, Kulturno izobraževalno društvo Kibla, Kulturno umetniško društvo Mota - Muzej tranzitornih umetnosti, Maska - Zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost, Mini teater Ljubljana - Zavod za promocijo in izvedbo lutkovnih in gledaliških predstav, P.A.R.A.S.I.T.E. Muzej sodobne umetnosti, Plesni teater Ljubljana, Ars Ramovš zavod za umetnost, marketing, promocijo in investiranje Ljubljana, Zavod Dessa, Druga godba - Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev, Gabrijel fest Cerkno, zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev, Zavod Projekt Atol, Sploh - Zavod za umetniško produkcijo in založništvo, Zbor Carmina Slovenica, Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov in Zveza glasbene mladine Slovenije.

 

Skupna vrednost dodeljenih sredstev na letni ravni je 2.681.300 evrov. Izmed sprejetih v sofinanciranje so bila 18-im prijaviteljem na letni ravni dodeljena večja sredstva, kot so jih prejeli v letu 2013 (Aksioma - Zavod za sodobne umetnosti Ljubljana, Bunker – Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev, Društvo baletnih umetnikov Slovenije, Društvo Photon, Društvo Škuc, Kapa - Društvo za kulturno in umetniško produkcijo, Emanat - Zavod za afirmacijo in razvoj plesa in sodobne umetnosti, Zavod En-knap, Forum Ljubljana zavod za umetniško in kulturno produkcijo Ljubljana, Glasbeno društvo Slowind, Društvo Gledališče Glej, Kulturno-umetniško društvo Mreža, Mini teater Ljubljana - Zavod za promocijo in izvedbo lutkovnih in gledaliških predstav, Druga godba - Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev, Gabrijel fest Cerkno, zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev, Zavod Projekt Atol, Sploh - Zavod za umetniško produkcijo in založništvo in Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov), 11-im prijaviteljem manjša (Društvo slovenskih skladateljev, Emzin – Zavod za kreativno produkcijo, Zavod K6/4 - Zavod za študentske kulturne dejavnosti Študentske organizacije Univerze v Ljubljani in Zveze študentskih klubov Slovenije, Kulturno izobraževalno društvo Kibla, Maska - Zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost, P.A.R.A.S.I.T.E. Muzej sodobne umetnosti, Plesni teater Ljubljana, Ars Ramovš zavod za umetnost, marketing, promocijo in investiranje Ljubljana, Zavod Dessa, Zbor Carmina Slovenica in Zveza glasbene mladine Slovenije) in enemu izvajalcu enaka sredstva na letni ravni kot jih je prejel v letu 2013 (Društvo Gledališče Ane Monro). Dva izvajalca pa v preteklem obdobju nista bila financirana kot javna kulturna programa (Kulturno društvo Lib-art, Kulturno umetniško društvo Mota - Muzej tranzitornih umetnosti).

 

V sofinanciranje niso bile sprejete vloge naslednjih prijaviteljev: IRZU – Inštitut za raziskovanje zvočnih umetnosti, Kulturno društvo Glasbena matica Ljubljana, Društvo ustvarjalcev sodobne slovenske kulture Delavnica, Akademska folklorna skupina France Marolt ŠOU v Ljubljani, Društvo Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije, Društvo za ENO glasbo, Subkulturni azil, Društvo Glasbena mladina ljubljanska, Glasbeno društvo Festival Maribor, Ustanova Imago Sloveniae – Podoba Slovenije, Glasbeno društvo Saksofonija, Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani, Društvo kulturni hram, Društvo jazz club Gajo, Zveza tolminskih mladinskih društev, Društvo ljubiteljev umetnosti Celje, Kulturno umetniško društvo Rolly, LokalPatriot – mladinski klub DNŠ, Društvo za promocijo komorne glasbe Spektrum, Zavod Radio Študent, Kulturno umetniško društvo Channel Zero, Zavod Federacija Ljubljana, Društvo za kulturno, založniško in producentsko dejavnost Pekinpah, Via Negativa - Društvo za sodobne scenske umetnosti, Flota - Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev, Mesto žensk - Društvo za promocijo žensk v kulturi, Kulturno umetniško društvo Ljud, Zavod EXODOS Ljubljana, Mednarodni center lutkovne umetnosti Koper, Društvo prijateljev zmernega napredka, DUM -  Društvo umetnikov,SCCA Zavod za sodobno umetnost, Zavod EPeKa, CONA zavod za procesiranje sodobne umetnosti.

 

Zavržene so bile vloge naslednjih prijaviteljev: Kulturno umetniško društvo Kataman, Kulturno umetniško društvo Plac, Glasbena šola Zagorje, Društvo glasbenih umetnikov Slovenije, Zavod Krog, Društvo za kulturotvornost sodobne glasbene umetnosti Nova glasba, Marežgansko mladinsko društvo, Kulturno društvo Univerzitetni pihalni orkester Ljubljana, Društvo Hugo Wolf Slovenj Gradec, Fotoklub Maribor, Zavod Delak - Center za raziskave scenskih umetnosti Delak, Kulturno društvo B-51, Crnković Patricija, Rozinteater – Zavod za kulturno dejavnost, Senzorium- senzorialno gledališče in raziskava - Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih projektov in prireditev. Zavržena kot nepopolna je bila vloga prijavitelja Alternativna Glasbena delavnica Gustaf Maribor.

 

Sicer pa navedeni razpis ni edini način sofinanciranja nevladnih organizacij. Poleg navedenega razpisa je ministrstvo objavilo javni razpis za sofinanciranje večletnih kulturnih projektov, na katerem je na voljo 1.050.000 evrov sredstev na letni ravni, rezultati bodo objavljeni predvidoma v prihodnjem mesecu. Pred objavo je še razpis za sofinanciranje enoletnih kulturnih projektov (485.000 evrov). Prav tako bo v kratkem objavljen tudi razpis evropskega socialnega sklada, ravno tako namenjen nevladnim organizacijam s področja kulture (1 mio EUR), ki se bo osredotočal na zvišanje zaposlenih v kulturi, v drugi polovici leta pa razpisi iz nove evropske finančne perspektive ter posamezni ciljni razpisi. Ne glede na zmanjšana integralna proračunska sredstva Ministrstvo za kulturo torej financiranje programov in projektov nevladnih organizacij jemlje kot prioriteto in jo bo reševalo skozi financiranje z evropskimi sredstvi.

 

Rezultati razpisa z obrazložitvami