Skoči na vsebino

NOVICA

Poziv za sofinanciranje državne javne službe muzejev v pooblaščenem muzeju, ki jo bo v letu 2014 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Objavljen je Poziv za sofinanciranje državne javne službe muzejev v pooblaščenem muzeju, ki jo bo v letu 2014 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.


Predmet poziva je sofinanciranje izvajanja državne javne službe muzejev v pooblaščenem muzeju, ki ni javni zavod, v letu 2014. Temeljno področje poziva je izvajanje državne javne službe pooblaščenih muzejev, ki niso javni zavodi.

 

Na poziv se lahko prijavi le prijavitelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- ima veljavno pooblastilo Vlade Republike Slovenije za izvajanje državne javne službe muzejev,
- ni javni zavod,
- če je bil pogodbena stranka ministrstva v letu 2013, ima izpolnjene vse pogodbene obveznosti do ministrstva (dokazilo ni potrebno, preverba po uradni dolžnosti);
- ne prijavlja istega programa, ki je bil že posredovan ali izbran na drugem programskem ali projektnem razpisu oziroma pozivu Ministrstva za kulturo ali drugih neposrednih ali posrednih proračunskih uporabnikov, za sofinanciranje v letu 2014.
- prijavljeni program bo realiziral do konca leta 2014.

 

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je največ 35.000,00 EUR.


Rok za oddajo vlog je 13. 1. 2014.


Več informacij