Skoči na vsebino

NOVICA

Redni letni javni projektni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2014

Objavljen je Redni letni javni projektni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2014.

 

Namen Rednega letnega javnega projektnega razpisa za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2014 je podpora medijem pri ustvarjanju in razširjanju programskih vsebin, ki so v skladu s 4. členom ZMed pomembne za uresničevanje javnega interesa na področju medijev.


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin tiskanih medijev, radijskih programov, televizijskih programov in elektronskih publikacij.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin:
- tiskanih medijev;
- radijskih programov;
- televizijskih programov;
- elektronskih publikacij.

 

Z javnim razpisom se sofinancira ustvarjanje naslednjih programskih vsebin:
- pri tiskanih medijih in elektronskih publikacijah: tematski članki, analize, mnenjske vsebine, reportaže, raziskovalno novinarski projekti, kritična refleksija umetnosti in kulture ter književna ali gledališka dela, prirejena za elektronske publikacije;
- pri radijskih in televizijskih programih: informativne, kulturno-umetniške, kulturno-zabavne, izobraževalne, znanstvene, otroške in mladinske ter verske oddaje, oddaje namenjene starostnikom in oddaje namenjene ljudem s posebnimi potrebami ter književna ali gledališka dela, prirejena za radijske ali televizijske programe.

 

Pri radijskih in televizijskih programih se ne sofinancira ustvarjanje naslednjih programskih vsebin:
- zabavne programske vsebine oz. oddaje;
- športne programske vsebine oz. oddaje ter
- programske vsebine oz. oddaje, ki vsebujejo glasbene vložke v skupnem obsegu več kot 20 % od celotne dolžine oddaje. 

Javni razpis ni namenjen sofinanciranju ustanovitve, vzpostavitve ali delovanja medija.

Cilji javnega razpisa so: zagotavljanje uresničevanja pravice do javnega obveščanja in do obveščenosti; zagotavljanje pluralnosti in raznolikosti medijev oziroma raznovrstnosti programskih vsebin, posebej tistih, ki so namenjene otrokom in mladostnikom, starostnikom ter ljudem s posebnimi potrebami; ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete ter slovenskega jezika; vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti na področju medijev, medijske refleksije umetnosti in kulture ter kulture javnega dialoga; utrjevanje pravne in socialne države ter razvoj izobraževanja in znanosti.

 

Javni razpis je sestavljen iz dveh področij, in sicer:
- področje sofinanciranja programskih vsebin tiskanih medijev, radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij (PODROČJE A);
- področje sofinanciranja programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa (PODROČJE B).

 

Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je 1.550.000,00 EUR.


Rok za oddajo vlog je 14. 1. 2014.


Več informacij