Skoči na vsebino

NOVICA

Minister za kulturo dr. Uroš Grilc na tradicionalnem sprejemu gostil predstavnike verskih skupnosti

Minister za kulturo dr. Uroš Grilc je v Vili Podrožnik na tradicionalnem predprazničnem sprejemu gostil predstavnike verskih skupnosti.

 

Nagovor ministra za kulturo dr. Uroša Grilca:

 

Spoštovani apostolski nuncij, spoštovani gostje,


v imenu Ministrstva za kulturo vas lepo pozdravljam na tradicionalnem sprejemu za verske skupnosti.


Urad za verske skupnosti letos obeležuje 20. obletnico svojega obstoja, njegova vloga in identiteta sta se oblikovala in sledila razvoju udejanjanja koncepta verske svobode v praksi, kot smo ga idejno zapisali v Ustavo Republike Slovenije. Odnos sodobne države do verskih skupnosti temelji na osnovnem spoznanju, da je sobivanje mogoče zgolj na podlagi medsebojnega spoštovanja in priznavanja dostojanstva vseh, še posebej drugače verujočih in mislečih.


Današnja podoba in pristojnosti Urada ta miselni horizont zelo dobro odražata, za to pa so zaslužni tudi njegovi bivši direktorji. Vesel sem, da ste se našemu vabilu odzvali mag. Nina Legat Čož, dr. Drago Čepar, Aleš Gulič in Silvester Gaberšček.


Ko govorimo o uresničevanju verske svobode je potrebno poudariti, da je slovenska država ne uresničuje zgolj s tem, da jo preprosto dopušča, temveč zlati skozi pozitivno dolžnost, da jo aktivno zagotavlja, varuje in neguje.


Pri čemer to ne pomeni oblastniškega odločanja o tem, kaj pripadniki posamezne verske skupnosti potrebujejo in česa ne, temveč zagotovitev normativnega in ne nazadnje tudi političnega okolja, v katerem lahko verske skupnosti delujejo skladno s svojim poslanstvom, posamezniki pa so enakopravno obravnavani ne glede na svoje versko prepričanje. Govorimo namreč o svobodi, ki jo naša država zagotavlja kot temeljno pravico posameznika, svoboden posameznik pa je lahko le tisti, ki je suveren zlasti v tako intimnih zadevah, kot je njegovo prepričanje in pogled na svet.


V decembrskih dneh se pogosto posvečamo humanitarnim temam, zato želim izpostaviti prizadevanja številnih verskih skupnosti za osmišljanje človekovega bivanja, zlasti skozi opravljanje različnih karitativnih, kulturnih, vzgojnih in izobraževalnih dejavnosti, ki pomembno prispevajo k blaginji vseh državljank in državljanov. Na to temo je bil v oktobru v okviru Urada za verske skupnosti organiziran tudi posvet z namenom podpore tej dejavnosti, ki je bil precej odmeven, kar je glede na čase, s katerimi se soočamo, tudi razumljivo.


Mislim, da je vsakoletni sprejem izjemno koristna tradicija, ki jo kaže negovati tudi v prihodnje. Dobro je, da poteka v nekoliko bolj sproščenem duhu, da daje priložnost za sproščene pogovore, ki so   prežeti z enim od najbolj osnovnih temeljev sleherne demokratične družbe, dialogom, utemeljenem na iskreni pripravljenosti, da prisluhnemo drug drugemu. V raznolikosti prepričanj, pogledov in mnenj, na drugi strani pa enotnost v skrbi za dobrobit slehernega od nas, je namreč tisto pravo bogastvo naše družbe. Danes vsem skupaj želim prijetno druženje, v novem letu in prihajajočih praznikih pa veliko sreče in zadovoljstva. Hvala.