Skoči na vsebino

NOVICA

Evropska sredstva za celovito ureditev Parka vojaške zgodovine

 

Ministrstvo za kulturo je Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki opravlja vlogo organa upravljanja za evropske strukturne sklade, posredovalo vlogo Občine Pivka za sofinanciranje 1. faze celovite ureditve kompleksa Park vojaške zgodovine. Organ upravljanja je izdal odločbo o dodelitvi sredstev. Namen projekta je ohranitev vojaško-tehnične in vojaško-zgodovinske infrastrukture. Skupna vrednost projekta je 4,3 milijone evrov, dobre 3 milijone evrov bo prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, pripadajoča slovenska udeležba Ministrstva za kulturo pa znaša 533.700 evrov.

 

Projekt zajema prenovo različnih objektov in novogradnjo paviljona, kjer bodo razstavljeni nekateri pomembnejši in večji eksponati iz nacionalne vojaške zgodovine. Poudarek bo na podmornici P-913 kot edinstvenem vojaško tehničnem eksponatu, ki je, kljub temu da predstavlja osrednji eksponat Parka vojaške zgodovine, danes neustrezno hranjena na odprtem in izpostavljena vremenskim vplivom. V novem razstavnem paviljonu bodo našla prostor tudi vojaška letala in nekatera vozila iz nacionalne vojaško zgodovinske dediščine. Restavrirane eksponate bo v smiselno celoto povezovala razstava, ki bo prikazovala vlogo predstavljenih eksponatov v slovenski vojaški zgodovini ali v vojaški zgodovini našega prostora.

 

V okviru projekta bodo urejene tudi dostopne poti, parkirišča in ostala infrastruktura, ki bo omogočala delovanje novozgrajenega dela kompleksa. S prvo fazo projekta, ki bo zaključen do septembra 2015, bo dosežen prvi korak k njegovi preobrazbi v pomembno muzejsko turistično središče.