Skoči na vsebino

NOVICA

Objavljen Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2014 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Objavljen je Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2014 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.

 

Predmet javnega razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji ter kulturnih projektov ustvarjalcev na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji s statusom samozaposlenih v kulturi.

 

Ministrstvo bo podprlo kulturne projekte z naslednjih področjih: izdajateljska in založniška dejavnost, spletne strani, dejavnosti kulturnih skupin, kulturna animacija, dejavnosti za ohranjanje jezika, mednarodno sodelovanje, medsebojno kulturno sodelovanje različnih manjšinskih etničnih skupnosti, predstavitve kulturnih dejavnosti širšemu okolju, prireditve, predavanja, seminarji ipd., digitalizacija in tudi druge projekte, ki so pomembni za ohranjanje in razvoj kulture romske skupnosti.

 

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 90.539,00 evrov.

 

Rok za oddajo vlog je 9. december 2013.