Skoči na vsebino

NOVICA

Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje operacij prenove in obnove, celostne revitalizacije in modernizacije kulturnih spomenikov v lasti občin iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

 

Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje operacij prenove in obnove, celostne revitalizacije in modernizacije kulturnih spomenikov v lasti občin iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Javni razpis delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov«; prednostne usmeritve 3.2 »Mreženje kulturnih potencialov«. Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša 5.700.000 evrov, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja 200.000 evrov za proračunsko leto 2013, 4.000.000 evrov za proračunsko leto 2014 in 1.500.000 evrov za proračunsko leto 2015. Od skupne okvirne vrednosti razpoložljivih sredstev bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 85 odstotkov oziroma nekaj več kot 4,8 milijona evrov.

 

Namen razpisa je spodbujanje investicij v prenovo in obnovo, celostno revitalizacijo in modernizacijo kulturnih spomenikov v lasti občin, ki bodo ustvarjali nove možnosti za trajnostni razvoj podeželskih območij, urbanih (mestnih) središč in regij (povečanje števila obnovljenih in revitaliziranih kulturnih spomenikov in povečanje števila obiskovalcev) ter hkrati prispevali k nastanku novih delovnih mest v povezavi s kulturnim in gospodarsko-turističnim razvojem. Predmet razpisa so večje investicije v prenovo, obnovo, celostno revitalizacijo in modernizacijo kulturnih spomenikov v lasti občin, razglašenih za spomenik državnega pomena. Upravičenke do sredstev so tako občine, ki so lastnice kulturnih spomenikov. Sofinanciranih bo največ do 100% izkazanih upravičenih javnih izdatkov operacije v deležu 85% sofinanciranja iz namenskih sredstev EU in 15% namenskih sredstev slovenske udeležbe, ki jih krije Ministrstvo za kulturo.


Rok za oddajo vlog je 9. september 2013.