Skoči na vsebino

NOVICA

Konstitutivna seja Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost

Danes je potekala konstitutivna seja Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost. Člane je pozdravil tudi minister dr. Uroš Grilc. Poudaril je, da je svet največje krovno telo, ki je ustanovljeno za pomoč pri sprejemanju odločitev, ki so pomembne za razvoj stroke. Članom je predstavil trenutno delo ministrstva na novem Nacionalnem programu za kulturo 2013-2016, kjer bo z možnostjo dodatnega razvojnega denarja v prihodnji evropski finančni perspektivi v letošnjem letu potrebno določiti prioritete. Za delo na spremembah Zakona o knjižničarstvu je minister dejal, da je bila že oblikovana projektna skupina, glede sprememb Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije pa, da je v svetu za celovit pristop poslanstva agencije med drugimi predviden tudi predstavnik knjižnične stroke.  Knjižničarstvo je v našem okolju ključni faktor, ki vpliva na stanje knjige in bralne kulture je zaključil minister, zaželel uspešno delo ter da bo svet kritičen sogovornik, ki tudi prispeva h kvaliteti dela ministrstva.