Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

UPRAVLJANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM

 

 • Povabilo k oddaji ponudbe za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo obnovljenega dela Pristav gradu Snežnik v najem (29. april 2019). Rok za oddajo ponudb: 21. maj 2019 do 14. ure. 

 

 • Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo (1. april 2019)

 

 

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem dela gradu Turjak. Rok za oddajo ponudb: 15. april 2019 do 14. ure.

 

 • Ponovno Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnih prostorov Pristav gradu Snežnik. Rok za oddajo ponudb: 10. april 2019.

 

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnih prostorov Pristav gradu Snežnik. Rok za oddajo: 25. februar 2019.

 

 • Informativno javno zbiranje ponudb za nakup neopremljenih poslovnih prostorov - gledališke delavnice z depoji za potrebe SNG Drama Ljubljana in SNG Opera in balet Ljubljana. Rok za oddajo ponudb do 5. aprila 2018 do 10. ure.

 

 • Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo (1. 3. 2018)
 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice za postavitev informativne table na zemljišču parc. št. 643/0, k. o. 753 – Slovenska Bistrica (27. 2. 2018)
 • Namera za prodajo osebnega avtomobila znamke Renault Megane 1,5 letnik 2005, po metodi neposredne pogodbe  (24. 11. 2017)
 • Namera za sklenitev neposredne pogodbe o brezplačni uporabi obnovljenega dela Pristav gradu Snežnik z Narodnim muzejem Slovenije (14. 11. 2017)
 • Namera za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji kulturnega spomenika državnega pomena Črnomelj – Kulturni dom (EŠD 89) z javnim zavodom Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj in Občino Črnomelj (14. 11. 2017)
 • Namera za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji v najem dela kulturnega spomenika državnega pomena - Turjak - Grad Turjak (EŠD 790) in Turjak - območje gradu Turjak (EŠD 8774) (do 7. 11. 2017)
 • Namera za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji v najem dela kulturnega spomenika državnega pomena - Pišece - Grad (EŠD 524) in Pišece - območje gradu Pišece (EŠD 8763) (do 7. 11. 2017)
 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o uporabi javne kulturne infrastrukture - muzejske ploščadi na Metelkovi v Ljubljani za kulturni dogodek Festival kratkega filma, ki bo potekal od 28. avgusta do 2. septembra 2017, katerega soorganizator je Slovenska kinoteka. (31. 7. 2017)
 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o uporabi javne kulturne infrastrukture - muzejske ploščadi na Metelkovi v Ljubljani za kulturna dogodka Poletna animateka in Poletna kinoteka, ki bosta potekala od 25.do 27. avgusta 2017, soorganizator katerih je Slovenska kinoteka. (31. 7. 2017)
   
 • Ponovno javno zbiranje ponudb za oddajo v najem dela kulturnega spomenika državnega pomena - Pišece - Grad (EŠD 524) in Pišece - območje gradu Pišece (EŠD 8763) (do 13. 9. 2017)
 • Ponovno javno zbiranje ponudb za oddajo v najem dela kulturnega spomenika državnega pomena - Turjak - Grad Turjak (EŠD 790) in Turjak - območje gradu Turjak (EŠD 8774) (do 13. 9. 2017)
 • Namera za sklenitev neposredne pogodbe o brezplačni uporabi zemljišč - nepremičnin z ID znakom parcela 1648 76/3, 1648 1139/5 in 1648 285/22 z Javnim zavodom za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik, in sicer od 3. avgusta 2017 do 5. avgusta 2017 za namene kulturnega dogodka Plavajoči grad.
   
 • Namera o sklenitvi Pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičnini z ID znakom parcela 2191-1145/1 in nepremičnini z znakom parcela 2191-1150 z Elektro Gorenjska, d.d. za potrebe poteka električnega kablovoda in postavitve prostostoječe priključne merilne omare. (26. 6. 2017)
 • Namera o sklenitvi Pogodbe o prenosu v upravljanje dela Kulturnega spomenika Negova (EŠD 484) Zavodu za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona (26. 6. 2017)
 • Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem dela kulturnega spomenika državnega pomena - Turjak - Grad Turjak (EŠD 790) in Turjak - območje gradu Turjak (EŠD 8774) (6. 6. 2017)
 • Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem dela kulturnega spomenika državnega pomena - Pišece - Grad (EŠD 524) in Pišece - območje gradu Pišece (EŠD 8763) do 5. junija 2017
 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o uporabi javne kulturne infrastrukture - muzejske ploščadi na Metelkovi v Ljubljani za kulturni dogodek, ki bo 16. junija 2017, in sicer projekcija filma Pariz je bil ženska/Paris was a woman, katerega soorganizator je Slovenska kinoteka. (25. 5. 2017)
 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o uporabi javne kulturne infrastrukture - muzejska ploščad na Metelkovi v Ljubljani za kulturni dogodek - Dan Japonske 2017, katerega soorganizator je Narodni muzej Slovenije. (18. 5. 2017)
 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o uporabi javne infrastrukture muzejske ploščadi na Metelkovi v Ljubljani za kulturni dogodek - večerni sprejem udeležencev 16. svetovnega kongresa fetalne medicine, ki bo 27. junija 2017 med 19. in 24. uro. (18. 5. 2017)
 • Namera za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi zemljišča pred gradom Borl za potrebe za izvedbo tradicionalne prireditve "Ovčje-kozji bal", ki bo 1. julija 2017 (12. 5. 2017)
 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi začasne služnosti za obdobje do dokončanja del v sklopu Sanacije brežine in terase gradu Borl v korist Ministrstva za infrastukturo. (11. 5. 2017)
 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o uporabi javne kulturne infrastrukture - muzejska ploščad na Metelkovi v Ljubljani za kulturni dogodek - Pomladni koncert Godbe ljubljsnkih veteranov, katerega soorganizator je JSKD, ki bo 12. maja 2017 med 18. in 21. uro. (24. 4. 2017)
 • Namera za sklenitev neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičninah z ID znakom parcela 1443 2564/1, 1443 2564/4, 1443 2564/3, 1443 2564/6 in 1443 2564/5 za nov priključni kablovod in kabelsko kanalizacijo za potrebe oddajanja električne energije v mali hidrolektrarni, ki bo zgrajena na nepremičnini z ID znakom 1443 19/25. (19. 4. 2017)

 

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o uporabi javne kulturne infrastrukture - muzejska ploščad na Metelkovi v Ljubljani za kulturni dogodek - koncert dua Dramartica, katerega organizator je KUD Mreža (13. 4. 2017)
 • Namera o sklenitvi Pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v javno korist, ki bo sklenjena med Republiko Slovenijo, Vlado Republike Slovenije, ki jo zastopa minister za kulturo Anton Peršak, in Petrol, d.d. (9. 3. 2017)
 • Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo v delu stavbe na naslovu Metelkova 2a, Ljubljana (16. 2. 2017)
 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji zasebne kulturne infrastrukture Stara mestna elektrarna, Slomškova 18, Ljubljana Zavodu Bunker za čas od 1. januarja 2017 do 28. februarja 2017 (16. 12. 2016)