Skoči na vsebino

JAVNO POVABILO ZA IMENOVANJE ČLANOV STROKOVNIH KOMISIJ

Strokovna komisija za arhivsko dejavnost

Javno povabilo za člana strokovne komisije

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3 

 

Strokovna komisija za avdiovizualno kulturo

Javno povabilo za člana strokovne komisije

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3 

 

Strokovna komisija za glasbeno umetnost – resna glasba, opera in balet

Javno povabilo za člana strokovne komisije

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3 

 

Strokovna komisija za glasbeno umetnost – druga glasba

Javno povabilo za člana strokovne komisije

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3 

 

Strokovna komisija za intermedijske umetnosti   

Javno povabilo za člana strokovne komisije

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3 

 

Strokovna komisija za knjigo

Javno povabilo za člana strokovne komisije

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3 

 

Strokovna komisija za knjižnično dejavnost

Javno povabilo za člana strokovne komisije

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3 

 

Strokovna komisija za kulturne dejavnosti posebnih skupin v RS

Javno povabilo za člana strokovne komisije

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3 

 

Strokovna komisija za področje ljubiteljske kulturne dejavnosti 

Javno povabilo za člana strokovne komisije

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3 

 

Strokovna komisija za nepremično kulturno dediščino

Javno povabilo za člana strokovne komisije

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3 

 

Strokovna komisija za premično kulturno dediščino

Javno povabilo za člana strokovne komisije

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3 

 

Strokovna komisija za promocijo in mednarodno sodelovanje

Javno povabilo za člana strokovne komisije

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3 

 

Strokovna komisija za obravnavo vlog samozaposlenih v kulturi in priznavanje pravic na podlagi zakona, ki ureja uresničevanje javnega interesa za kulturo

Javno povabilo za člana strokovne komisije

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3 

 

Strokovna komisija za slovenski jezik

Javno povabilo za člana strokovne komisije

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3 

 

Strokovna komisija za podeljevanje štipendij

Javno povabilo za člana strokovne komisije

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3 

 

Strokovna komisija za uprizoritvene umetnosti – programi in projekti NVO in samozaposlenih

Javno povabilo za člana strokovne komisije

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3 

 

Strokovna komisija za uprizoritvene umetnosti – programi javnih zavodov

Javno povabilo za člana strokovne komisije

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3 

 

Strokovna komisija za vizualne umetnosti

Javno povabilo za člana strokovne komisije

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3