Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

JR-ESS-PROŽNE OBLIKE UČENJA Javni razpis za izbor projektov »Spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij«
Datum objave: 10.03.2017
Rok za prejem ponudb: 20.04.2017
Izdajatelj: Ministrstvo za kulturo
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Zoran Pistotnik, T: 01/400-79-66, E: zoran.pistotnik@gov.si

Razpisna dokumentacija:
Razpisano sredstev: 2.000.000,00 evrov
Drugi podatki:

Predstavitev javnega razpisa na informativnem dnevu v torek, 21. 3. 2017

 

Pogosta vprašanja in odgovori (DOPOLNJENO 10. 4. 2017)

 

 

POJASNILO – PRESOJA PRAVOČASNOSTI ODDAJE VLOGE

 

19. točka razpisnega besedila Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev vsebuje tudi določbi: "Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 20. april 2017 do 24. ure. /.../ Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva."

 

Da bi poenotili razumevanje teh določb, pojasnjujemo, da velja za pravočasno oddajo vloge oboje: osebna predaja vloge v vložišču ministrstva, ki je možna samo v času javno objavljenih in poznanih uradnih ur ministrstva (ter v skladu s predpisanim poslovanjem državnih organov), ali pa pošiljanje vloge po pošti.

 

Ministrstvo za kulturo bo v postopku presoje pravočasnosti prispelih vlog v celoti upoštevalo določbe 68. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) in sprejelo v nadaljnjo obravnavo kot pravočasno oddane tudi tiste vloge, katerih poštni žig dokazuje, da so bile oddane na pošti 20. aprila 2017 do 24.00 ure.

 

 

 

Nazaj