Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

JR-ESS-2016-2017-SOCIALNA VKLJUČENOST Javni razpis za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2016 – 2017
Datum objave: 04.03.2016
Rok za prejem ponudb: 05.04.2016
Izdajatelj: Ministrstvo za kulturo
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Mateja Bošnjak, T: 01/400 79 37; E: mateja.bosnjak(at)gov.si

 

Razpisna dokumentacija:
  • Javni razpis (.pdf [294 kB])
  • Prijavni obrazec z izjavami (.doc [189 kB])
  • Finančni načrt operacije (.xls [99 kB])
  • Vzorec pogodbe o sofinanciranju (.doc [361 kB])
  • Priloga 1_Izjava o avtorskem delu (.doc [113 kB])
  • Priloga 2_Označba vlog (.doc [100 kB])
  • Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (.pdf [11.071 kB])
  • Navodila OU za spremljanje izvajanja OP z informacijskim sistemom ISARR2 (.pdf [15.823 kB])
  • Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 (.pdf [7.852 kB])
  • Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 (.pdf [1.945 kB])

Razpisano sredstev: 1.200.000,00 EUR
Drugi podatki:

NAVODILA UPRAVIČENCEM ZA IZVAJANJE IN POROČANJE

 

Navodila upravičencem

Zahtevek za izplačilo predplačila

Lista prisotnosti
Mesečna časovnica
Vprašalnik za spremljanje udeležencev
Izjava upravičenca ob zahtevku za izplačilo

 

 

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

 

Predplačila

Stroški

Informiranje in komuniciranje z javnostjo

Zahtevek za izplačilo

ISARR2

Ostalo

 

 

Rezultati razpisa

Kratki povzetki izbranih projektov

 

 

1. delavnica za izbrane izvajalce

2. delavnica za izbrane izvajalce

3. delavnica za izbrane izvajalce

 

Nazaj