Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
JR-Promocija SJ-2018–2019 Javni razpis za (so)financiranje projektov, namenjenih promociji in uveljavljanju slovenskega jezika na področju jezikovnih virov, tehnologij in digitalizacije v letih 2018 in 2019 Ministrstvo za kulturo 29.09.2017 30.10.2017
JPR-Romi-2018 Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2018 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo Ministrstvo za kulturo 15.09.2017 20.10.2017
JCPR-DIGIP-UGU-2018-2019 Javni ciljni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področjih uprizoritvenih in glasbenih umetnosti za digitalizacijo in informacijsko podporo, ki ju bo v letih 2018-2019 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo Ministrstvo za kulturo 15.09.2017 16.10.2017
JPR-PROG 2018-2021 Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti, ki jih bo v letih 2018-2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo Ministrstvo za kulturo 25.08.2017 09.10.2017
JR-ESS-Ranljive skupine govorcev Javni razpis za izbor operacij "Jezikovna integracija ranljivih skupin govorcev v Republiki Sloveniji" Ministrstvo za kulturo 16.06.2017 14.08.2017
JPR-REZ-2018 Javni razpis za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna namenjenega za kulturo Ministrstvo za kulturo 09.06.2017 14.07.2017
JPR-ŠTIPD-2017 Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za dodiplomske študije v tujini s pričetkom v šolskem letu 2017/18 Ministrstvo za kulturo 24.03.2017 24.04.2017
JPR-STIP-2017 Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za podiplomski študij in izpopolnjevanje s pričetkom v šolskem letu 2017/18 Ministrstvo za kulturo 24.03.2017 24.04.2017
JPR–REZ–2017 DUNAJ Javni razpis za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniški rezidenci na Dunaju, ki jih bo od 1. 8. do 31. 12. 2017 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo Ministrstvo za kulturo 24.03.2017 24.04.2017
JR-ESS-PROŽNE OBLIKE UČENJA Javni razpis za izbor projektov »Spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij« Ministrstvo za kulturo 10.03.2017 20.04.2017
JR-ESS NKP 2017-2021 Javni razpis za izbor operacij "Podpora novim kariernim perspektivam v letih 2017-2021" - preklican Ministrstvo za kulturo 13.01.2017 13.02.2017
JR-DŠ-2017 Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo Ministrstvo za kulturo 06.01.2017 06.02.2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11