Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
JPR-SO-2018 Javni razpis za izbor kulturnih projektov za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah ter za razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim, ki jih bo v letu 2018 financirala RS Ministrstvo za kulturo 15.12.2017 15.01.2018
JR-ESS PODPORNO OKOLJE 2018 Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2018« Ministrstvo za kulturo 24.11.2017 10.01.2018
JPR-VP-UM-18-21 Javni razpis za izbor večletnih kulturnih projektov na področju umetnosti, ki jih bo v letih 2018-2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo Ministrstvo za kulturo 20.10.2017 20.11.2017
JR-DŠ-2018 Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo Ministrstvo za kulturo 20.10.2017 20.11.2017
JPR-MV-2018 Redni letni javni projektni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2018 Ministrstvo za kulturo 20.10.2017 20.11.2017
JPP-POM2018 Javni poziv za sofinanciranje državne javne službe muzejev v pooblaščenem muzeju, ki jo bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo Ministrstvo za kulturo 13.10.2017 13.11.2017
JR-Promocija SJ-2018–2019 Javni razpis za (so)financiranje projektov, namenjenih promociji in uveljavljanju slovenskega jezika na področju jezikovnih virov, tehnologij in digitalizacije v letih 2018 in 2019 Ministrstvo za kulturo 29.09.2017 30.10.2017
JPR-Romi-2018 Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2018 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo Ministrstvo za kulturo 15.09.2017 20.10.2017
JCPR-DIGIP-UGU-2018-2019 Javni ciljni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področjih uprizoritvenih in glasbenih umetnosti za digitalizacijo in informacijsko podporo, ki ju bo v letih 2018-2019 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo Ministrstvo za kulturo 15.09.2017 16.10.2017
JPR-PROG 2018-2021 Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti, ki jih bo v letih 2018-2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo Ministrstvo za kulturo 25.08.2017 09.10.2017
JR-ESS-Ranljive skupine govorcev Javni razpis za izbor operacij "Jezikovna integracija ranljivih skupin govorcev v Republiki Sloveniji" Ministrstvo za kulturo 16.06.2017 14.08.2017
JPR-REZ-2018 Javni razpis za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna namenjenega za kulturo Ministrstvo za kulturo 09.06.2017 14.07.2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12