Skoči na vsebino

JAVNI POZIVI ZA PREDSTAVNIKE USTANOVITELJA

Ministrstvo za kulturo objavlja javne pozive za imenovanje predstavnikov Republike Slovenije v organih javnih zavodov s področja dela ministrstva.
 
Kandidati morajo posredovati vlogo s prilogami v predpisani obliki. Vlogi morajo priložiti:
•    življenjepis v predpisani obliki (doc)  
•    izjavo o izpolnjevanju posebnih kriterijev za imenovanje (doc)
•    izjavo o dovoljenju za obdelavo in uporabo osebnih podatkov (doc).

 

 

Ponovni javni poziv za člana sveta zavoda Moderna galerija

Javni poziv zainteresiranim kandidatom, da podajo kandidaturo za člana oziroma predstavnika Republike Slovenije v svetu javnega zavoda Moderna galerija (doc). Poziv ponavljamo zaradi premajhnega števila prijavljenih kandidatov na predhodni poziv. Rok za oddajo prijav je 29. 9. 2017.

 

Javni poziv za člane sveta zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije

Javni poziv zainteresiranim kandidatom, da podajo kandidaturo za člana oziroma predstavnika Republike Slovenije v svetu javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije (doc). Rok za oddajo prijav je 4. 10. 2017.

 

 

Javni poziv za člana sveta zavoda Moderna galerija

Javni poziv zainteresiranim kandidatom, da podajo kandidaturo za člana oziroma predstavnika Republike Slovenije v svetu javnega zavoda Moderna galerija (doc). Rok za oddajo prijav je 25. 8. 2017.

 

 

Javni poziv za člana sveta zavoda Tehniški muzej Slovenije

Javni poziv zainteresiranim kandidatom, da podajo kandidaturo za člana oziroma predstavnika Republike Slovenije v svetu javnega zavoda Tehniški muzej Slovenije (doc). Rok za oddajo prijav je 2. 10. 2017.

 

 

Javni poziv za člana sveta zavoda Narodni muzej Slovenije

Javni poziv zainteresiranim kandidatom, da podajo kandidaturo za člana oziroma predstavnika Republike Slovenije v svetu javnega zavoda Narodni muzej Slovenije (doc). Rok za oddajo prijav je 15. 9. 2017.

 

 

Javni poziv za člana sveta zavoda Slovenski etnografski muzej

Javni poziv zainteresiranim kandidatom, da podajo kandidaturo za člana oziroma predstavnika Republike Slovenije v svetu javnega zavoda Slovenski etnografski muzej (doc). Rok za oddajo prijav je 3. 7. 2017.

 

 

Javni poziv za člana sveta zavoda Narodna galerija

Javni poziv zainteresiranim kandidatom, da podajo kandidaturo za člana oziroma predstavnika Republike Slovenije v svetu javnega zavoda Narodna galerija (doc). Rok za oddajo prijav je 12. 6. 2017.

 

 

Javni poziv za člana sveta zavoda Pokrajinski arhiv Maribor

Ponovni javni poziv zainteresiranim kandidatom, da podajo kandidaturo za člana oziroma predstavnika Republike Slovenije v svetu javnega zavoda Pokrajinski arhiv Maribor (doc). Rok za oddajo prijav: 15. 5. 2017.

 

 

Javni poziv za člana sveta zavoda Zgodovinski arhiv Ljubljana

Ponovni javni poziv zainteresiranim kandidatom, da podajo kandidaturo za člana oziroma predstavnika Republike Slovenije v svetu javnega zavoda Zgodovinski arhiv Ljubljana (doc). Rok za oddajo prijav: 15. 5. 2017.

 

 

Javni poziv za člana sveta zavoda Pokrajinski arhiv Maribor

Javni poziv zainteresiranim kandidatom, da podajo kandidaturo za člana oziroma predstavnika Republike Slovenije v svetu javnega zavoda Pokrajinski arhiv Maribor (doc). Rok za oddajo prijav: 13. 4. 2017.

 

 

Javni poziv za člane sveta zavoda Zgodovinski arhiv Ljubljana

Javni poziv zainteresiranim kandidatom, da podajo kandidaturo za člana oziroma predstavnika Republike Slovenije v svetu javnega zavoda Zgodovinski arhiv Ljubljana (doc). Rok za oddajo prijav: 12. 4. 2017.

 

 

Javni poziv za člane sveta zavoda Slovenska filharmonija

Javni poziv zainteresiranim kandidatom, da podajo kandidaturo za člana oziroma predstavnika Republike Slovenije v svetu javnega zavoda Slovenska filharmonija (doc). Rok za oddajo prijav: 31. 3. 2017.

 

 

 

Javni poziv za člane sveta zavoda SNG Opera in balet Ljubljana

Javni poziv zainteresiranim kandidatom, da podajo kandidaturo za člana oziroma predstavnika Republike Slovenije v svetu javnega zavoda SNG Opera in balet Ljubljana (doc). Rok za oddajo prijav: 20. 3. 2017.

 

 

 

Javni poziv za člane sveta javnega zavoda Muzej krščanstva na Slovenskem

Javni poziv zainteresiranim kandidatom, da podajo kandidaturo za člana oziroma predstavnika Republike Slovenije v svetu javnega zavoda Muzej krščanstva na Slovenskem (doc). Rok za oddajo prijav: 17. 3. 2017.

 

 

Javni poziv za člane sveta zavoda SNG Drama

Javni poziv zainteresiranim kandidatom, da podajo kandidaturo za člana oziroma predstavnika Republike Slovenije v svetu javnega zavoda SNG Drama (doc). Rok za oddajo prijav: 16. 1. 2017.