Skoči na vsebino

JAVNI POZIVI ZA PREDSTAVNIKE USTANOVITELJA

Ministrstvo za kulturo objavlja javne pozive za imenovanje predstavnikov Republike Slovenije v organih javnih zavodov s področja dela ministrstva.
 
Kandidati morajo posredovati vlogo s prilogami v predpisani obliki. Vlogi morajo priložiti:
•    življenjepis v predpisani obliki (doc)  
•    izjavo o izpolnjevanju posebnih kriterijev za imenovanje (doc)
•    izjavo o dovoljenju za obdelavo in uporabo osebnih podatkov (doc).

 

 

 

Javni poziv za člane sveta zavoda Zgodovinski arhiv Ljubljana

Javni poziv zainteresiranim kandidatom, da podajo kandidaturo za člana oziroma predstavnika Republike Slovenije v svetu javnega zavoda Zgodovinski arhiv Ljubljana (doc). Rok za oddajo prijav: 12. 4. 2017.

 

 

Javni poziv za člane sveta zavoda Slovenska filharmonija

Javni poziv zainteresiranim kandidatom, da podajo kandidaturo za člana oziroma predstavnika Republike Slovenije v svetu javnega zavoda Slovenska filharmonija (doc). Rok za oddajo prijav: 31. 3. 2017.

 

 

 

Javni poziv za člane sveta zavoda SNG Opera in balet Ljubljana

Javni poziv zainteresiranim kandidatom, da podajo kandidaturo za člana oziroma predstavnika Republike Slovenije v svetu javnega zavoda SNG Opera in balet Ljubljana (doc). Rok za oddajo prijav: 20. 3. 2017.

 

 

 

Javni poziv za člane sveta javnega zavoda Muzej krščanstva na Slovenskem

Javni poziv zainteresiranim kandidatom, da podajo kandidaturo za člana oziroma predstavnika Republike Slovenije v svetu javnega zavoda Muzej krščanstva na Slovenskem (doc). Rok za oddajo prijav: 17. 3. 2017.

 

 

Javni poziv za člane sveta zavoda SNG Drama

Javni poziv zainteresiranim kandidatom, da podajo kandidaturo za člana oziroma predstavnika Republike Slovenije v svetu javnega zavoda SNG Drama (doc). Rok za oddajo prijav: 16. 1. 2017.