Skoči na vsebino

JAVNI POZIVI

JP-PAR-2019 Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo
Datum objave: 18.01.2019
Rok za prejem ponudb: 31.05.2019
Izdajatelj: Ministrstvo za kulturo
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

Brigita Petek

Razpisna dokumentacija:

Besedilo poziva
Prijavni obrazec
Vloga za izdajo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po prvem odstavku 31. člena ZVKD-1
Izjava o lastništvu
Izjava-obnova za lastne potrebe
Izjava-obnova v javnem interesu

Soglasje (so)lastnika

Vzorec pogodbe o sofinanciranju
 

 

Razpisano sredstev: 65.000,00 evrov.
Drugi podatki:

Poziv z oznako JP-PAR-2019 se nanaša na sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne:
- kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se posegi izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu,
- kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine.

Predmet poziva ne vključuje:
- novogradenj,
- posegov na nepremičninah v lasti Republike Slovenije,
- predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljenim kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline,
- predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljeno odločbo o sofinanciranju, vendar se raziskave niso izvedle v pogodbenem roku.

Nazaj