Skoči na vsebino

JAVNI POZIVI

JP-PAR-2018 Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo
Datum objave: 23.02.2018
Rok za prejem ponudb: 31.05.2018
Izdajatelj: Ministrstvo za kulturo
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

Brigita Petek, E: brigita.petek@gov.si, T: 01 400 7942

Razpisna dokumentacija:

 

Razpis je zaključen.

Razpisano sredstev: 65.000 EUR
Drugi podatki:

Poziv z oznako JP-PAR-2018 se nanaša na sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne:
- kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se posegi izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu,

- kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine.

Predmet poziva ne vključuje:
- novogradenj,
- posegov na nepremičninah v lasti Republike Slovenije,
- predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljenim kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline.

Nazaj