Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

2017 2016 2015 2014 2013 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
JN 4301-375/2017 Storitve službenih in protokolarnih prevozov za potrebe Ministrstva za kulturo Ministrstvo za kulturo 16.11.2017 30.11.2017 do 10:00
4301-346/2017 Storitve projektne pisarne za načrtovanje in vodenje pri projektu eDediščina Ministrstvo za kulturo 17.10.2017 06.11.2017 do 10:00
4301-352/2017 Sanacija podpornega zidu J-1 in podpornega zidu pod vzhodnim stolpom na gradu Ptuj Ministrstvo za kulturo 02.10.2017 09.10.2017 do 11:00
4301- 261/2017 Sanacija podpornega zidu J-1 in podpornega zidu pod vzhodnim stolpom na gradu Ptuj Ministrstvo za kulturo 29.08.2017 13.09.2017 do 11:00
CGP Prešernov sklad Javni anonimni natečaj za oblikovanje celostne grafične podobe Prešernovega sklada Ministrstvo za kulturo 15.06.2017 15.09.2017 do 12:00
4301-34/2017 Upravljanje in vzdrževanje objektov in ploščadi Ministrstva za kulturo v Ljubljani Ministrstvo za kulturo 27.02.2017 08.03.2017 do 10:00
4301- 84/2016 Izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za dokončanje kuhinje na gradu Negova Ministrstvo za kulturo 30.03.2016 22.04.2016 do 10:00
4301-358/2015 Sanacija napak na ploščadi muzejskega kompleksa na Metelkovi v Ljubljani Ministrstvo za kulturo 23.03.2016 12.04.2016 do 10:00
4301- 49/2016 Izgradnja parkirišč in dostopne poti na gradu Pišece Ministrstvo za kulturo 15.03.2016 05.04.2016
4301-267/2015 Izdelava in novelacija razširjenih energetskih pregledov stavb z elaboratom gradbene fizike ter potrebnimi meritvami za objekte javne kulturne infrastrukture v lasti Republike Slovenije Ministrstvo za kulturo 21.10.2015 09.11.2015 do 12:00
SARK 4301-137/2015 Izdelava in vzdrževanje informacijskega sistema za nekatere razvide s področja kulture Ministrstvo za kulturo 18.08.2015 10.09.2015 do 10:00
eJR 4301-137/2015 Informacijska podpora izvajanju javnih razpisov Ministrstvo za kulturo 18.08.2015 09.09.2015 do 10:00
1 2 3