Skoči na vsebino

JAVNE OBJAVE

Ministrstvo na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo izvaja postopke za zbiranje predlogov javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se financirajo iz javnih sredstev.

Ministrstvo na podlagi Zakona o javnem naročanju izvaja dejanja, ki jih opravi s ciljem nabave blaga, oddaje storitev ali gradnje.

Ministrstvo na podlagi Zakona o javnih uslužbencih oziroma Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo ter Zakona o zavodih izvaja razpise za prosta delovna mesta.