Skoči na vsebino

INŠPEKTORAT RS ZA KULTURO IN MEDIJE (ORGAN V SESTAVI)

Predstojnica Inšpektorata RS za kulturo in medije:

Sonja Trančar, glavna inšpektorica

E: sonja.trancar(at)gov.si

Tajnica predstojnice:
Damjana Pinosa
E: gp.irskm(at)gov.si
T: 014007901
F: 014007981

Metelkova 4, 1000 Ljubljana


Inšpektorat RS za kulturo in medije je samostojen organ v sestavi Ministrstva za kulturo RS z nalogami izvajanja inšpekcijskega nadzora in vodenja postopkov o prekršku na področju varstva kulturne dediščine, arhivov in arhivskega gradiva, medijev in avdiovizualne kulture, knjižničarstva in obveznega izvoda publikacij ter javne rabe slovenščine in uresničevanja javnega interesa za kulturo.
 

PRIJAVA KRŠITVE OBRAZEC (klikni tukaj)

Inšpektorji:
 
mag. Aleksander Vidmar, inšpektor višji svetnik
E: aleksander.vidmar(at)gov.si

Mateja Zupan, inšpektorica višja svetnica
E: mateja.zupan(at)gov.si

Tamara Javornik, inšpektorica višja svetnica
E: tamara.javornik@gov.si

mag. Sandra Vesel, inšpektorica višja svetnica
E: sandra.vesel(at)gov.si

dr. Maja Gombač, inšpektorica višja svetnica
E: maja.gombac(at)gov.si

Katalog informacij javnega značaja Inšpektorata RS za kulturo in medije
 

Pooblaščena oseba za dostop do informacij javnega značaja v Inšpektoratu RS za kulturo in medije: 

Tamara Javornik, inšpektorica višja svetnica

E: gp.irskm(at)gov.si

T: 01 400 7901

F: 01 400 79 81

Zahteva za dostop do informacij javnega značaja

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v Inšpektoratu RS za kulturo in medije:
mag. Sandra Vesel, inšpektorica višja svetnica
E: sandra.vesel(at)gov.si
T: 01 400 79 01
F: 01 400 79 81