Skoči na vsebino

EVROPSKO LETO KULTURNE DEDIŠČINE

Evropski parlament je 27. aprila 2017 potrdil predlog Evropske komisije, da se leto 2018 razglasi za Evropsko leto kulturne dediščine z namenom spodbujanja izmenjave in spoštovanja evropske kulturne dediščine kot skupnega vira, dvigovanja zavesti o skupni zgodovini in vrednotah ter okrepitve občutka pripadnosti skupnemu evropskemu prostoru.


Cilj evropskega leta kulturne dediščine je ozaveščanje o naši skupni kulturni dediščini in njenemu potencialu za identifikacijo, sodelovanje in razvoj v luči heterogene evropske družbe in trenutnih političnih in gospodarskih izzivov. Evropsko leto kulturne dediščine izpostavlja predvsem dejstvo, da je naša skupna kulturna dediščina tako lokalna kot evropska in to razsežnost uporabi pri soočanju s trenutnimi izzivi: po eni strani gradi nove priložnosti za ohranjanje in razvoj kulturne dediščine, po drugi pa izpostavlja, da je ohranitev nujna, saj je naša kulturna dediščina pomemben in edinstven del družbenega in gospodarskega potenciala Evrope, ki je tesno povezana s številnimi drugimi področji, in je predstavlja temelj našega skupnega razvoja v Evropi.


Prispevek kulturne dediščine h gospodarski rasti in socialni koheziji v Evropi je še vedno premalo poznan in pogosto podcenjen. Hkrati se sektor dediščine v Evropi sooča s številnimi izzivi, kot so zmanjšanje javnih proračunov, upad udeležbe v tradicionalnih kulturnih dejavnostih, povečanje okoljskih in fizičnih pritiskov na območjih kulturne dediščine, preoblikovanje vrednot in pričakovanj zaradi prehoda na digitalne tehnologije ter nezakonita trgovina s kulturnimi dobrinami.


Evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tibor Navracsics je ob tej priložnosti izpostavil, da nam kulturna dediščina ne le pomaga razumeti našo preteklost, ampak nam lahko tudi pomaga graditi Evropo prihodnosti. Odločitev parlamenta naj bi maja uradno potrdile še države članice EU.


Aktivnosti na evropski ravni bodo potekale v okviru štirih sklopov iniciativ: še posebej bosta izpostavljena skupno sodelovanje pri promociji evropskih vrednot in približevanje dediščine mladim, hkrati s tem pa bo poudarek tudi na varovanju kulturne dediščine in podpora inovativnosti na področju le-te. Preko aktivnosti v obliki informacijskih in promocijskih kampanj, prireditev in pobud na vseh ravneh – od lokalnih do evropske bodo širši javnosti prenesena ključna sporočila ter informacije o zgledih dobre prakse.


Evropska komisija si želi, da bi se z aktivnostmi, ki jih bo prineslo Evropsko leto kulturne dediščine nadaljevalo še po koncu leta 2018, saj bi se s tem krepilo področje kulture v širšem pomenu besede.

 

Predstavitev projekta