Skoči na vsebino

DIGITALNO POTRDILO

Ministrstvo za kulturo v drugi polovici leta 2017 predvideva prehod na elektronsko poslovanje, pri čemer se bodo tudi vsi javni razpisi, pozivi in naročila izvajali le v elektronski obliki. Vsi, ki bodo želeli sodelovati na katerem od razpisov ministrstva, morajo pred tem pridobiti digitalno potrdilo


Digitalno potrdilo je računalniški zapis, ki vsebuje podatke o imetniku in njegov javni ključ, poleg tega pa še podatke o izdajatelju digitalnega potrdila ter obdobje veljavnosti digitalnega potrdila. Z njim v elektronskem poslovanju izkazujete svojo identiteto, jamčite za vsebino elektronsko posredovanih informacij in se elektronsko podpisujete. Tak elektronski podpis je enakovreden lastnoročnemu podpisu.


Kvalificirana digitalna potrdila v Sloveniji izdajajo štirje overitelji:
• Ministrstvo za javno upravo - SIGEN-CA
• Pošta Slovenije d.o.o. - Pošta®CA
• Nova Ljubljanska banka d.d. - AC NLB
• Halcom d.d. - Halcom CA


Ponudniki ponujajo izdajo digitalnega potrdila za poslovne subjekte in fizične osebe. Postopek prevzema in zaščite digitalnega potrdila je opisan na spletnih straneh overoviteljev.