Skoči na vsebino

VELJAVNI PREDPISI IN DRUGI DOKUMENTI

Veljavni predpisi:

 

- Členi Ustave Republike Slovenije, ki izrecno govorijo o verskih skupnostih in veri

- Zakon o verski svobodi (ZVS) 

- Zakon o verski svobodi v angleščini/The unofficial consolidated version of the Religious Freedom Act

- Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti v Republiki Sloveniji - 20. člen

(Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti v Republiki Sloveniji, ki ga je sprejela skupščina Socialistične Republike Slovenije je bil objavljen v Uradnem listu SRS, št. 15/76. Z uveljavitvijo Zakona o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07) so prenehale veljati določbe Zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v Republiki Sloveniji, razen določb 20. člena, ki so ostale v veljavi.

- Zakon o državni upravi (ZDU-1)

(Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16)

- Sporazum med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem o pravnih vprašanjih 

(Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem o pravnih vprašanjih (Ur. l. RS, št. 4/04))

- Lizbonska pogodba

(17. člen drugega dela Lizbonske pogodbe str. C115/55)

 

Drugi dokumenti: 

 

-  Sporazum med Slovensko škofovsko konferenco in Vlado Republike Slovenije o duhovni oskrbi vojaških oseb v Slovenski vojski (21. 9. 2000)

Sporazum med Evangeličansko Cerkvijo v Republiki Sloveniji in Vlado Republike Slovenije o duhovni oskrbi vojaških oseb v Slovenski vojski (20. 10. 2000)