Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

REGISTRACIJA CERKVE ALI DRUGE VERSKE SKUPNOSTI

Postopek registracije cerkve in druge verske skupnosti ureja Zakon o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07, 46/10 – odločba US, 40/12– ZUJF, 100/13; v nadaljevanju: ZVS) – členi od 13. do 18. Zahtevani podatki in priloge so določeni v 13. in 14. členu ZVS.

 

Neobvezni obrazec Vloge za registracijo cerkve ali druge verske skupnosti.

 

Plačilo upravne takse

 

Ob vložitvi vloge za registracijo cerkve ali druge verske skupnosti ali ob vložitvi vloge za vpis  sprememb v register je potrebno plačati upravno takso.  Plačevanje upravnih taks za dokumente in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih zadevah  pri upravnih organih ureja Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/00 – uradno prečiščeno besedilo).

 

Višina takse za vlogo ter odločbo o vpisu cerkve ali druge verske skupnosti v register ter za vlogo in odločbo o spremembah v registru:

  • za vlogo po tarifni št. 1: 4,50 evrov;
  • za odločbo po tarifni št. 3: 18,10 evrov.

Skupno upravno takso v znesku 22,60 evrov je potrebno plačati na TRR:  SI56 01100-1000315637, sklic: 11 33405-7111002-33400414.

 

Višina takse za izdana potrdila:

  • za potrdilo o pravni osebnosti registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti po tarifni št. 4/1: 3 evre;
  • za potrdila, izdana na podlagi posebnega ugotovitvenega postopka (potrdila o pravni osebnosti sestavnih delov   verskih skupnosti na podlagi 6. točke prvega odstavka 30. člena ZVS, npr. za župnije ali redovne skupnosti) po tarifni št. 4/2:  4,50 evrov.

Taksa se plača na zgoraj navedeni TRR in z enakim sklicem.